O volebním výboru

Volební výbor se v rámci své legislativní činnosti věnuje zejména mediální a volební problematice. Volební výbor tak průběžně řeší legislativní otázky v oblasti mediálního prostoru v České republice. Volební výbor volí také členy Rady ČT a Rady ČRo.

  • projednává a doporučuje Poslanecké sněmovně ČR, zda má SCHVÁLIT či NESCHVÁLIT Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, České televize a České tiskové kanceláře,
  • projednává rozpočet RRTV a Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Stávající členové Volebního výboru PSP

JménoFunkceFunkce odFunkce doNominace
Stanislav Berkovecčlen23. 11. 20212025ANO
Milada Voborskámístopředsedkyně23. 11. 20212025PirSTAN
Rudolf Salvetrmístopředseda23. 11. 20212025SPOLU
Pavla Golasowskámístopředsedkyně24.11.20172025SPOLU
Ondřej Babkačlen23. 11. 20212021ANO
Aleš Juchelkapředseda23. 11. 20212021ANO
Petr Bendlčlen23. 11. 20212021SPOLU
Lubomír Brožčlen23. 11. 20212021ANO
Tomáš Dubskýčlen23. 11. 20212021PirSTAN
Jaroslav Foldynačlen23. 11. 20212021SPD
Igor Hendrychčlen23. 11. 20212021ANO
Jan Jakobčlen23. 11. 20212021TOP09
Martin Kolovratníkčlen23. 11. 20212021ANO
Jan Lacinačlen23. 11. 20212021PirSTAN
Petr Letochačlen23. 11. 20212021PirSTAN
Nina Novákováčlenka23. 11. 20212021KDU-ČSL