O Radě ČTK

Rada ČTK je podle zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČTK. Podobně jako Česká televize či Český rozhlas ČTK poskytuje veřejnou službu. 

Působnosti Rady ČTK:

  • dbá na plnění poslání tiskové kanceláře, 
  • jmenuje a odvolává generálního ředitele, 
  • schvaluje rozpočet a závěrečný účet, 
  • na návrh ředitele schvaluje Statut ČTK, 
  • rozhoduje o stížnostech týkajících se činnosti ČTK a jejího ředitele, 
  • předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK poslanecké sněmovně,
  • hospodaří s vlastním rozpočtem, náklady hradí z vlastních komerčních aktivit aj.

Rada ČTK je ze své činnosti zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Rada ČTK má 7 členů. Kandidáty nominují poslanecké kluby, volí a odvolává Poslanecká sněmovna na dobu 5 let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Stávající členové Rady ČTK

Jméno FunkceFunkce odFunkce doNominace
Michaela Marksová-Tominovámístopředsedkyně od 16.12.2019 8.5.20198.5.2024ČSSD
Jaroslava Wenigerovámístopředsedkyně od 16.12.2019 21.6.201721.6.2022ODS
Petr Žantovskýmístopředseda do 18. února 202028.2.201828.2.2023ANO
Pavel Foltánčlen7.3.20187.3.2023ANO
Jana Gáborováčlen30.5.201830.5.2023SPD
Angelika Bazalováčlen16.10.201916.10.2025Piráti
David Soukuppředseda od 16.12.201925.9.201925.9.2025ANO