O Radě ČTK

Rada ČTK je podle zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČTK. Podobně jako Česká televize či Český rozhlas ČTK poskytuje veřejnou službu. 

Působnosti Rady ČTK:

  • dbá na plnění poslání tiskové kanceláře, 
  • jmenuje a odvolává generálního ředitele, 
  • schvaluje rozpočet a závěrečný účet, 
  • na návrh ředitele schvaluje Statut ČTK, 
  • rozhoduje o stížnostech týkajících se činnosti ČTK a jejího ředitele, 
  • předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK poslanecké sněmovně,
  • hospodaří s vlastním rozpočtem, náklady hradí z vlastních komerčních aktivit aj.

Rada ČTK je ze své činnosti zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Rada ČTK má 7 členů. Kandidáty nominují poslanecké kluby, volí a odvolává Poslanecká sněmovna na dobu 5 let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Stávající členové Rady ČTK

Jméno FunkceČlenství odNominace
David Soukuppředseda25.9.2019ANO
Jana Gáborovámístopředsedkyně30.5.2018SPD
Jaroslava Wenigerovámístopředsedkyně21.6.2017ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Jakub Končelíkčlen24.2.2023Piráti a STAN
Daniel Kortečlen24.2.2023ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Angelika Bazalováčlen16.10.2019Piráti
Aleš Marečekčlen8.7.2020ČSSD