Rada ČT

O Radě ČT Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT. Působnosti Rady ČT: jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize,  schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize,  … Pokračování textu Rada ČT