O Radě ČRo

Rada Českého rozhlasu je podle zákona 484/1991 Sb., o Českém rozhlase orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČRo.

Působnosti Rady ČRo:

  • volí a odvolává generálního ředitele ČRo
  • dvakrát ročně Poslanecké sněmovně odevzdává zprávu o činnosti a hospodaření ČRo
  • schvaluje dlouhodobé programové plány ČRo
  • zabývá se stížnostmi posluchačů
  • Rada projednává, ale nerozhoduje. Svá doporučení vztahuje k řediteli ČRo aj.

Rada je ze své činnosti zodpovědná Poslanecké sněmovně.

Rada ČRo má 9 členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Členové jsou voleni na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů. Členové mohou být zvoleni opětovně, ne však více než na dvě funkční období jdoucí po sobě.

Způsob volby: Podle zákona o ČRo předkládají Volebnímu výboru PSP ČR nominace na členy rady na základě výzvy předsedy PSP různé společenské organizace a sdružení, jež mají co nejšířeji reprezentovat občanskou společnost. Volební výbor nejprve vyhodnotí, zda kandidáti a předkladatelé splňují zákonné předpoklady, následně předkládá poslanecké sněmovně užší výběr kandidátů, konkrétně trojnásobek počtu členů volených v daném období. O užším výběru pro PSP rozhodne hlasováním.

Profily kandidátů do Rady ČRo – květen 2020

Koncem února 2020 vybral sněmovní volební výbor 6 kandidátů do Rady ČRo. Do Rady Českého rozhlasu byl v prvním kole 11. března 2020 zvolen galerista Marek Pokorný, do druhého kola postoupili stávající předsedkyně této rady Hana Dohnálková a historik Jaroslav Šebek. Ve druhém kole 26. května 2020 poslanecká sněmovna nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo potřeba 97 hlasů. Někdejší předsedkyně Rady ČRo a muzikoložka Hana Dohnálková získala 94 hlasů a historik Jaroslav Šebek 67 hlasů. V červnu bude vyhlášené nové kolo nominace. Nová volba by se měla uskutečnit v červenci. Budou voleni dva noví členové, jelikož mezitím 14. května skončil mandát Ivanu Vodochodskému.

Stávající členové Rady ČRO

JménoFunkceFunkce odFunkce doNominace
Vítězslav Jandákčlen9.6.20179.6.2023Agrární komora, Veslařský klub Vajgar,
Miroslav Dittrichmístopředseda Rady ČRo od 20. 5. 2020, úřadující předseda s platností od 27. 3. 2020, tiskový mluvčí od 27. 4. 201818.1.201818.1.2024česká pobočka Mezinárodní asociace facility managementu, IFMA CZ.
Petr Arenbergerčlen23.5.201823.5.2024PROSAZ, z.ú. (Ing. Iveta Pešková, ředitelka)

Zdeněk Mahdalčlen30.5.201830.5.2024Volné sdružení východočeských divadelníků

Tomáš Kňourekmístopředseda Rady ČRo od 20. 5. 202013.3.201913.3.2025Tenisový klub Libeňák
Jan Krůtačlen27.3.201927.3.2025Tělocvičná jednota Sokol Poříčí nad Sázavou
Marek Pokornýčlen27.3.202027.3.2026Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s.
?Ani ve druhém kole 26. května 2020 poslanecká sněmovna nikoho nezvolila. Nominace na obsazení dvou míst v Radě ČRo bude možné podávat v 1. polovině června 2020, volba bude pravděpodobně v červenci 2020.
?14. 5. 2020 skončil mandát Ivanu Vodochodskému, nominace na obsazení dvou míst v Radě ČRo bude možné podávat v 1. polovině června 2020, volba bude pravděpodobně v červenci 2020.

Bývalí členové Rady ČRo