O mediálních radách

Mediální rady – Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, Rada České tiskové kanceláře – jsou podle zákona kontrolní orgány, které vykonávají kontrolu činnosti veřejnoprávních institucí, zatímco Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je státní úřad, který dohlíží na dodržování zákona napříč mediálním trhem a uděluje například licence pro vysílání soukromých stanic.

Všechny členy do mediálních rad volí hlasováním Poslanecká sněmovna. Kandidáty do Rady ČTK a RRTV navrhují přímo poslanecké kluby, zatímco kandidáty do Rady ČT a ČRo navrhují “organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy”.  

Kalendář voleb do mediálních rad

Mediální radaKonec mandátuPočetČlenové
Rada ČT26. března 20206Jan Bednář
Ivana Levá
Michael Hauser
Vratislav Dostál
Luboš Beniak
Vlastimil Venclík
Rada ČRo26. března 20202Hana Dohnálková
Jiří Vejvoda

14. května 20201Ivan Vodochodský
RRTV30. června 20201Jana Kasalová

Proč nás to má zajímat?

Zákon sice stanovuje, že nominovat členy a členky do Rady ČT a Rady ČRo mohou organizace a sdružení představující „kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy“, v praxi to však vypadá jinak.

Občanské nominace často slouží poslancům k tomu, jak do rad prosadit své lidi, přičemž největší moc ve svých rukou drží vládnoucí strany.

Tím se Rada ČT a Rada ČRo stávají zpolitizovanými institucemi sloužícími k prosazování politických zájmů, což je v rozporu s posláním i kodexem veřejnoprávních institucí. Proto je potřebné, aby v radách byla zajištěna pluralita. 

Mediálním radám, ovládaným příznivci určitého politického spektra, hrozí porušování zákonného ustanovení v “poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“.

Rady ČT a ČRo mají pravomoc volit a odvolávat statutárního zástupce, čímž mohou výrazně ovlivnit zpravodajství.

Odkazy a dokumenty

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

https://www.rrtv.cz/cz/

Rada Českého rozhlasu

https://rada.rozhlas.cz/

Rada České televize

https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/

Rada ČTK

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/

Zákon č. 483/1991 Sb.Zákon o České televizi

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483

Zákon č. 484/1991 Sb. Zákon o Českém rozhlasu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-484

Zákon č. 517/1992 Sb. Zákon o České tiskové kanceláři

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517

Milan Šmíd: Mediální rady včera a dnes

http://www.louc.cz/20/3351230.html