O mediálních radách

Mediální rady – Rada České televize, Rada Českého rozhlasu, Rada České tiskové kanceláře – jsou podle zákona kontrolní orgány, které vykonávají kontrolu činnosti veřejnoprávních institucí, zatímco Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je státní úřad, který dohlíží na dodržování zákona napříč mediálním trhem a uděluje například licence pro vysílání soukromých stanic.

Všechny členy do mediálních rad volí hlasováním Poslanecká sněmovna. Kandidáty do Rady ČTK a RRTV navrhují přímo poslanecké kluby, zatímco kandidáty do Rady ČT a ČRo navrhují “organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy”.  

Proč nás to má zajímat?

Zákon sice stanovuje, že nominovat členy a členky do Rady ČT a Rady ČRo mohou organizace a sdružení představující „kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy“, v praxi to však vypadá jinak.

Občanské nominace často slouží poslancům k tomu, jak do rad prosadit své lidi, přičemž největší moc ve svých rukou drží vládnoucí strany.

Tím se Rada ČT a Rada ČRo stávají zpolitizovanými institucemi sloužícími k prosazování politických zájmů, což je v rozporu s posláním i kodexem veřejnoprávních institucí. Proto je potřebné, aby v radách byla zajištěna pluralita. 

Mediálním radám, ovládaným příznivci určitého politického spektra, hrozí porušování zákonného ustanovení v “poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“.

Rady ČT a ČRo mají pravomoc volit a odvolávat statutárního zástupce, čímž mohou výrazně ovlivnit zpravodajství.

Odkazy a dokumenty

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

https://www.rrtv.cz/cz/

Rada Českého rozhlasu

https://rada.rozhlas.cz/

Rada České televize

https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/

Rada ČTK

https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/

Zákon č. 483/1991 Sb.Zákon o České televizi

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483

Zákon č. 484/1991 Sb. Zákon o Českém rozhlasu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-484

Zákon č. 517/1992 Sb. Zákon o České tiskové kanceláři

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517

Milan Šmíd: Mediální rady včera a dnes

http://www.louc.cz/20/3351230.html