Kandidát do Rady ČT – Jiří Grund

Nominující organizace

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Počet hlasů v dřívějších hlasování PS

  • 11 z 18 hlasů v předvýběru Volebního výboru 

Základní údaje

  • *1977, je výkonným ředitelem Asociace provozovatelů mobilních sítí, konzultantem ve vlastní společnosti Grucon a předsedou výboru Asociace obchodu ojetými automobily
  • v minulosti pracoval v marketingu, například pro společnost Microsoft a Ministerstvo obrany, na přelomu tisíciletí pracoval jako ekonomický zpravodaj v nakladatelství Economia
  • vystudoval strategický management na Nottingham Trent University a ekonomii na VŠE
  • v médiích vystupuje na téma mobilních služeb a ojetých automobilů

Možné problémy v oblasti nezávislosti, objektivity, reputace kandidáta

  • Asociace provozovatelů mobilních sítí, ve které je Grund ředitelem, zastupuje zájmy mobilních operátorů O2, Vodafone a T-Mobile. Tyto  subjekty provozují internetové televizní vysílání, které je konkurencí iVysílání ČT i klasického vysílání
  • společnost O2 navíc provozuje sportovní kanál, který je přímým konkurentem ČT Sport. ČT a O2 si konkurují například v oblasti přenosů fotbalových zápasů a mají stejného majitele – skupinu PPF, která vlastní televizi Nova, dalšího přímého konkurenta ČT. Český rozhlas
  • Uvedené skutečnosti jsou v rozporu se zákonem o České televizi, který o členovi Rady ČT říká, že “se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.” viz § 5 Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi 

Názory na ČT

Názory na média, politiku, veřejné dění

  • nesouhlasil s regulacemi cen roamingu a volání do zahraničí ze strany Evropské unie, spekuloval jestli téma zrušení roamingu v EU nebylo zavedeno, aby se odpoutala pozornost veřejnosti od Brexitu a migrační krize, evropský trh s telekomunikacemi je přeregulován Aktuálně.cz (2017)
  • zpochybňoval zprávu Evropské komise o cenách operátorů v Evropě, telekomunikační infrastruktura může umožnit přesun české ekonomiky ke špičkové ekonomice založené na vzdělání, proto je nutné ji zbytečně neomezovat administrativou a regulací ČT24 (2018)

Medailonek připravili Tomáš Urban a Vojtěch Andrš.