Josef Nerušil

Nominující organizace: Bydlíme v Králově Poli, z.s.

Počet hlasů ve Volebním výboru v červnu 2020: 6 ze 13 hlasů

Počet hlasů v PSP ČR v červenci 2020: 28 (postupuje do druhého kola)

Základní údaje

 • *1986, studoval španělštinu religionistiku na Masarykově univerzitě v Praze, taktéž mezinárodní vztahy a politologii, také ekonomii v USA na Kennesaw State University
 • Pracuje v odboru komunikace pražského arcibiskupství, kde má na starosti sociální sítě (např. FB profil Dominika Duky), webové stránky, komunikační strategii apod. 
 • V minulosti pracoval jako scénárista náboženských pořadů pro ČT a jako redaktor pro Český rozhlas a Katolický týdeník, taktéž pracoval v marketingu, např. pro politickou stranu Starostové a nezávislí. 
 • V médiích vystupoval hlavně za Arcibiskupství (případně jako nezávislý publicista, když polemizoval s jinými články, např. v Britských nebu Parlamentních listech, Deníku Referendum apod.)
 • Je místopředsedou v oblastním spolku Bydlíme v Králově Poli, z.s., který ho do rady nominoval.

Názory & postoje & kontroverze

 • Za Arcibiskupství pražské reagoval na články Ivana Štampacha a Lukáš Senfta v Deníku referendum, které byly kritické ke kardinálu Dukovi, podle Nerušila autoři článku úplně dezinterpretovali Dukovy výroky Deník Referendum
 • Kritizoval člena KSČM Ivana Cinku za jeho údajné nepravdy v kampani proti církevním restitucím Parlamentní listy Řadu podobných polemik o restitucích vedl na serveru Britské listy a Deník referendum  Britské listy, Deník Referendum
 • Deník N a vydavatelství Economia považuje Nerušil za výkladní skříň české progresivní levice Monitor Ve svém článku také ironizuje liberální katolíky, že se snaží, aby kardinál Dominik Duka co nejdříve opustil svůj úřad. Monitor
 • Charita by měla doplňovat to, co sociální stát nezvládne, sociální politika má být řízena státem, charita je především gesto, které kromě materiální pomoci dává lidem v nouzi psychickou podporu a vyjadřuje zájem o okolní svět, autor v článku také upozorňuje na xenofobii vůči Romům i věřícím v české společnosti Britské listy
 • Kritizoval ČSSD za útoky proti církvi před volbami 2013 Deník Referendum

Slyšení ve volebním výboru poslanecké sněmovny 24. 6. 2020

Prezentace kandidáta:

 • Úvodem se kandidát představuje, zmiňuje širokou studijní zkušenost včetně pobytů v zahraničí. Studoval španělštinu a religionistiku na Masarykově univerzitě; zdůrazňuje studium mezinárodních vztahů a politologie na Fakultě sociálních studií ; dále ze zájmu studoval na Katolické teologické fakultě UK dějiny evropské kultury. 
 • Co se týče pracovních zkušeností, dlouhodobě spolupracoval s Českou televizi na tvorbě religionistických dokumentárních cyklů; dále pracoval jako externí redaktor s Katolickým týdeníkem; absolvoval stáž v papežském rádiu Vaticana.
 • jako hlavní důvod své kandidatury uvádí, že v ČRo čtyři roky působil na mnoha pozicích, především vyzdvihuje svou znalost frekvenčních analýz, kterým se věnoval a mohl by tyto poznatky uplatnit v rámci svého mandátu.

Otázky členů volebního výboru:

 • Co si kandidát myslí o zvýšení koncesionářských poplatků? (Barbora Kořanová, ANO)

Tvrdí, že to není nezbytně nutné. Oproti České televizi jsou náklady výrazně menší. Jde podle něj spíše o správnou manažerskou činnost nakládání s financemi. Zároveň by potřeboval více informací o aktuálním stavu Českého rozhlasu, aby mohl otázku jednoznačně rozhodnout. Domnívá se, že Český rozhlas je v ekonomicky dobré pozici a že náklady na techniku nejsou tak velké kvůli technologickému pokroku. Nutnost velkých, jednorázových  investic spatřuje v digitalizaci a interních IT systémech.

 • Spatřuje kandidát střet zájmů v jeho církevní příslušnosti, s většinovým, ateistickým názorem české veřejnosti? Je možné, že by jeho víra ovlivňovala rozhodování v radě? (Martin Kolovratník, ANO)

Kandidát říká, že otázka množství vysílání náboženských programů není něco, co by mohl svým názorem ovlivnit, jelikož jde o zákonnou danost. Není to tedy otázka “kolik, ale jak”. Tomu, jak vypadá náboženské vysílání Českého rozhlasu, by se chtěl v rámci svého mandátu věnovat. 

Na druhé straně, tím, za jakou organizaci kandiduje, se snažil dát najevo, že člen rady Českého rozhlasu má být nezávislý a předesílá, že by ve funkci objektivně přistupoval ke každému podnětu nehledě na náboženskou příslušnost.Závěrem polemizuje s názorem, že by Česká veřejnost byla většinově ateistická. 

 • Měly by být regionální projekty více sjednoceny, aby se ušetřilo za méně programů; či by jich mělo být větší množství, měly by být specifické a odrážet odlišnost daných regionů jako například v Brněnském projektu z roku 2012? (Martin Kolovratník, ANO)

Popisuje své barvité zkušenosti z působení v Českém rozhlasu. Dále na otázku odpovídá prezentováním názoru, že velké regionální rozhlasy by měly mít větší autonomii, každý by měl mít svoje studio s náležitými specifikami, na příklad v Brněnském by měla znít moravština a podobně.

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Previous article

Ondřej Matouš

Next article

Nina Nováková