Jaroslav Šebek

Nominující organizace: Akademie věd České republiky

Počet hlasů ve Volebním výboru v červnu 2020: 6 ze 13 hlasů

Počet hlasů v PSP ČR v červenci 2020: 63 (postupuje do druhého kola)

Základní údaje

 • *1970, studoval historii na Filozofické fakultě UK, získal tam i docenturu
 • Pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR, vyučuje na Karlově a Masarykově univerzitě, zaměřuje se na dějiny českých zemí ve 20. století, církevní dějiny, česko-německé dějiny, je členem prezidia České křesťanské akademie
 • Píše komentáře o historii pro Český rozhlas, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny aj.
 • Do rady kandidoval už v březnu 2020, dostal se do druhého kola, které ale skončilo bez vítěze (žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční počet hlasů).

Názory & postoje & kontroverze

 • V Radě chce přispívat odbornými názory na aktuální historické kauzy (jako Lidice, Vlasovci, spor o sochu maršála Koněva ad.) odkaz
 • Stejně jako před únorem 1948, je i dnes nemalá část veřejnosti ochotná věřit dezinformačním kampaním (fake news), demokraté by se měli poučit z chyb svých předchůdců, povznést se nad parciální zájmy, spojit se a táhnout za jeden provaz iHNED
 • Výklad dějin po roce byl 1989 příliš černobílý, což podporuje dnešní střet o dějiny iHNED
 • Část společnosti nevyužila příležitosti po roce 89, některé elity nebraly ohled na obyčejného člověka, dalším důvodem nespokojenosti je ekonomická transformace, velkým problémem je obrovský nárůst exekucí, pokud se nebudou řešit problémy nespokojené části společnosti, bude se celá společnost více polarizovat Parlamentní listy
 • Období normalizace má doteď velký vliv na společnost, lidé spolu méně spolupracují, protože v tomto období se zaměřili na privátní zónu a nestarali se o veřejné dění, nostalgie po normalizaci u starší generace pomáhá současné antiliberální vlně, ceněný je klid na práci, společenské elity zareagovaly pozdě na nespokojenost a to otevřelo cestu populistickým hnutím IHNED.CZ
 • Dialog je klíčovým prvkem, na kterém musí stát celá společnost, kritické myšlení je v současné době velmi důležité, například proto, abychom nepodléhali informačním tlakům, dezinformacím. Česká křesťánská akademie

Slyšení ve volebním výboru poslanecké sněmovny 24. 6. 2020

Prezentace kandidáta:

 • V úvodním slově se kandidát Akademie věd představil jako historik českých dějin 20. století, jehož profese dle jeho slov vysvětluje i jeho představu o potenciálním působení v Radě Českého rozhlasu. 
 • V krátkém proslovu shrnul, jaké cíle by jako člen rady chtěl naplňovat. Jako první uvedl zasazení kvalifikované diskuse o otázkách moderní historie do rozhlasového vysílání.  “Chtěl bych bedlivě sledovat tuto stránku vysílání a snažit se o to, aby diskuse, které souvisí s historii, ale zasahují i do současného politického jednání, byly vysílané co nejvíc objektivně”. 
 • Jako druhou prioritu uvedl zájem o posílení regionálních stanic. Šebek v závěru pochválil činnost současného vedení a jeho kroky v posledních letech a nechal se slyšet, že by současné vedení rád podporoval v krocích učiněných v rámci regionálního vysílání. 

Otázky členů volebního výboru:

 • Co si myslíte o výši, využití a kontrole televizních a rozhlasových poplatcích?

Já osobně si myslím, že by v současné době bylo ke zvážení v poslanecké sněmovně, jestli alespoň částečně poplatek veřejný za vysílání Českého rozhlasu nezvýšit a myslím si, že tady je ještě jedno řešení a to je, že pokud by třeba Český rozhlas vysílal pořady, které mají kulturní nebo sportovní tematiku, že by bylo možné pod velmi přísným dohledem Rady Českého rozhlasu umožnit částečně získávat i příjmy z reklamy, které by byly koncentrovány na ten konkrétní program. To je podle mě cesta, jak případně přinést peníze do rozpočtu.”

 • Jako vidí roli regionálních stanic v celé síti? Jak se díváte na nedotažené programové formáty (vztah regionu a Dvojky)

Já už jsem se myslím trošičku vyjádřil v tom svém úvodním vstupu. Shledávám ty regionální stanice velmi důležité v celé struktuře, a proto si myslím, že bych velice podporoval jejich další rozvoj a růst v rámci Českého rozhlasu a myslím si, že tady by bylo možné pole dalšího působení v rámci Rady Českého rozhlasu – přinést některé formáty právě na tu regionální úroveň. Já osobně jsem v podstatě i proto, aby se některé ty pořadové formáty z té centrální úrovně přenášely na tu regionální.

 • Vnímám, že český rozhlas plní dobře svou veřejnoprávní funkci, ale je tu pořad prostor to zlepšovat. A jsou to hlavně tyto regionální vazby. Myslím si, že to je to, co vytváří smysl vytvářet širší prostor ke kooperaci. Rozhlas by měl lidi spojovat a ne rozdělovat.

Volba do Rady Českého rozhlasu v únoru 2020 (Jaroslav Šebek kandiduje letos podruhé)

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “V Radě Českého rozhlasu bych chtěl využít své odborné zkušenosti v době, která, zdá se, využívá historii i pro velmi silnou politizaci. Řada historických témat se stává velmi silným politikem, které přesahuje odborný pohled a zaplňuje veřejný prostor. Abych zmínil příklady, tak třeba kauza Koněv nebo památníku Lidice. 
 • Snažil bych se reflektovat podněty posluchačů, rada se na ně má podle statutu zaměřovat a odpovídat na ně. Viděl bych tedy svou roli v odborném pohledu při zpracovávání analýz pro vedení Českého rozhlasu i odpovídání na dotazy posluchačů. A také kontrolovat jistou objektivitu při pohledu na tyto události, aby diskuse kolem nich nesklouzávala jen do emocionálního pohledu.” 
 • Připomíná, že při velkých výročích spolupracoval se sněmovnou i Senátem.

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Stanislav Berkovec (ANO): “Co vás v historické oblasti zaujalo ve vysílání Českého rozhlasu?”

“Věnuje se historickým tématům velice intenzivně. Velice kvalitní diskuse byla právě k vyhroceným tématům, jako byl konec války v roce 1945, kdy se objevily hlavně v ČRo Plus.”

 • Stanislav Berkovec (ANO): “Měla by média veřejné služby vysílat reklamu?”

Jaroslav Šebek: “Reklamu by právě z charakteru veřejné služby financované především z veřejných poplatků měla vysílat jen v minimální míře, třeba u příležitosti sportovních přenosů nebo velkých kulturních událostí. Nejsem striktní odpůrce reklamy, ale musí být velice přísně kontrolována.”V programu Českého rozhlasu ho nejvíc těší aktuální publicistika, je tam podle něj řada kvalitních komentátorů včetně dřívějších redaktorů Svobodné Evropy. Spokojen i s pestrostí formátů a žánrů.

Previous article

Nina Nováková

Next article

Ivan Vodochovský