Ivan Vodochovský

Nominující organizace: Klub přátel Divadla Jesličky, z.s.

Počet hlasů ve Volebním výboru v červnu 2020: 8 ze 13 hlasů

Počet hlasů v PSP ČR v červenci 2020: 72 (postupuje do druhého kola)

Základní údaje

 • *1963, studoval na Střední škole společného stravování Praha
 • Pracuje jako kuchař, moderátor, herec, 
 • v letech 2014-2020 byl členem Rady Českého rozhlasu – při veřejných zasedání ale několik let nepromluvil, absolvoval 70 procent celých schůzí, (7 procent se nezúčastnil, z 23 procent zasedání odchází)
 • V letech 2012-2016 byl zastupitelem v Královéhradeckém kraji jako nezávislý za Volbu pro město

Názory & postoje & kontroverze

Média

 • Ve slyšení před volbou do Rady ČRo v roce 2014 řekl, že by chtěl zabránit slučování regionálních stanic ČRo, zvýšil by transparentnost hospodaření instituce a podpořil by vytváření auditů; kontrolu hospodaření ČRo, které není úplně v pořádku, si stanovil jako svůj největší úkol, podpořil by také digitalizaci rozhlasu a nová média. Lupa.cz, Poslanecká sněmovna
 • Rozhlas byl podle něj měl být vyvážený, vyváženost znamená, že je informace oproštěna od všech emocí, rádobybulvarizací; novinář byl mě ověřit informaci z více zdrojů a pohledů; bulvarizace občas proniká do Radiožurnálu, reklamu v ČRo by podpořil v omezené míře Lupa.cz, Poslanecká sněmovna
 • Na základě příchodu Vodochodského do rady, který byl v době členství v radě zároveň zastupitelem, vznikl návrh na změnu zákona o  Českém rozhlasu, aby radní mohl být zároveň politikem iHNED.CZ Vodochodský musel také před poslanci vysvětlit, proč jeho vedlejší práce jako moderátora neporušuje zákon o Českém rozhlase iDNES.cz
 • Jako radní hlasoval pro usnesení Rady ČRo o nevyváženosti článku iRozhlasu, který informoval o konfliktu novinářky Petry Procházkové a redaktora Sputniku Vladimíra Franty Rada ČRo
 • Jako radní ČRo podpořil výběr Jiřího Mikeše a  Ľubomíra Zemana jako expertů k vypracování posudku týkajícího se fungování stanice Vltava, oba dva byli vedeni v evidenci StB jako agenti (spisy však byly skartovány), Mikeš je také přispěvatelem Parlamentních listů a kritikem mainstreamových médií, podle tehdejší předsedkyně rady Dohnálkové byli vybráni, protože jsou externími spolupracovníky ČRo a experty v oboru Rada ČRo, Respekt. Podle kritika Josefa Chuchmy Jiří Mikeš odborníkem na média není, jeho oborem je totiž marketing Česká televize
 • V roce 2016 inicioval odvolání radních ČRo Milana Badaly a Ivana Tesaře z důvodu nedostatku důvěry, došlo k tomu po odstoupení předsedy rady Petra Šafaříka iHNED.cz

Slyšení ve volebním výboru poslanecké sněmovny 24. 6. 2020

Prezentace kandidáta:

 • Vodochodský byl 6 let členem RČRo, na začátku vysvětluje, proč se o pozici uchází znovu.  Uvádí dva důvody. Jednak cítí, že v rámci svého mandátu nedodělal všechnu práci, kterou měl v úmyslu uskutečnit. Za druhé se domnívá, že se z veřejné debaty a mediálního prostoru, ztrácí “selský rozum”. Sám chce tento prvek v rámci rady zosobňovat. 
 • Jako svou přednost chápe to, že je schopen plnit úlohu “svorníka”, to znamená lidským přístupem sjednocovat různé strany a názory. Úlohu člena RČRo vidí v tom, že má svými radami inspirovat a motivovat, a to na základě lidského přístupu. 
 • Chce se soustředit na pomoc regionům. Hlavní problémy vidí ve špatném rozdělení financí a neefektivní organizaci práce. 
 • Například někteří pracovníci musí z důvodu nedostatku finančních prostředků zastávat více funkcí najednou; na druhé straně u jiných zaměstnanců není využit jejich potenciál. 
 • Ve svém mandátu by se snažil poskytovat inspiraci k lepšímu řízení lidí. Tvrdí, že fundamentem Českého rozhlasu jsou lidé, posluchači, ale i zaměstnanci; k těmto dvěma skupinám by se měla upínat pozornost Rady.

Otázky členů volebního výboru:

 • Jaká je specifická funkce Českého rozhlasu ve veřejném prostoru, kterou má mít, oproti dalším médiím? (Marcela Melková, ANO)

Specifikem Českého rozhlasu je podle kandidáta komplexnost, kterou nabízí. Jeho úlohou je mapovat kulturní rozmanitost České republiky, nabízet témata, která ukazují směr. Má pomoci posluchači se orientovat v mnohosti informací, se kterými je konfrontován.

 • Co by změnil ve svém dosavadním působení? (Martin Kolovratník, ANO)

Nic by nezměnil, nemá špatné svědomí, vše dělal poctivě. Nemá rád zákulisní války.

 • Mělo by být správné jednání radních předepisováno určitým kodexem, či je to otázka osobní integrity každého člena rady? (Martin Kolovratník, ANO)

Domnívá se, že je to otázka každého jednotlivce, tedy není pro existenci etických kodexů, pouze v extrémních případech.