Nina Nováková

Nominující organizace: Rodinný svaz ČR.

Počet hlasů ve Volebním výboru v červnu 2020: 6 ze 13 hlasů

Počet hlasů v PSP ČR v červenci 2020: 7 (do druhého kola nepostupuje)

Základní údaje

 • *1954, vystudovala obor latina-bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, po revoluci vystudovala na pedagogické fakultě UK obor základy společenských věd, poté absolvovala kurz etické výchovy a katechetický kurz na KTF UK
 • Aktuálně působí jako zastupitelka města Brandýs nad Labem, byla zvolena jako nestranička na kandidátce STAN a Pirátů, zároveň učí ve stejném městě na gymnáziu  
 • V letech 2013-2017 byla poslankyní za TOP 09 a místopředsedkyní volebního výboru, mezi roky 2012-2014 zastupitelkou Středočeského kraje. V roce 2019 se pokoušela dostat do Evropského parlamentu na kandidátce KDU-ČSL, ale neuspěla
 • Je předsedkyní spolku Středoevropská inspirace, který vystupuje proti přijetí Istanbulské úmluvy. Dlouhodobě vystupuje v médiích.

Názory & postoje & kontroverze

 • Podle jejích slov z roku 2017 Rady ČRo a ČT předstírají nebo deklarují, že kandidáti jsou voleni zcela nepoliticky, zatímco u RRTV a ČTK se nic takového nepředstírá. Česká média
 • Podporovala novelu zákona o ČRo a ČT, která navrhovala nový způsob volby do rady ČRo a ČT, kde by se jasně řeklo, že parlamentní strany nominují své kandidáty do rad Česká média
 • Rady by měly být méně integrovány do rozhlasu a televize Česká média
 • Kritizovala, že na ČT 😀 je česká tvorba zastoupena nedostatečně a místo lidí a zvířátek se tam objevují “divné bytůstky, které jsou neidentifikovatelné”, není to příprava dětí na reálný svět, na svět naší kultury Česká média
 • “Krteček je nadčasový v tom, že má silné morální poselství.” Česká animovaná tvorba pro děti má unikátní tradici a je chyba, že slábne Česká média
 • V roce 2014 uspořádala ve Sněmovně debatu s mladými lidmi na téma Hate speech, na debatě mimo jiné řekla „Kromě svobody, kterou zajišťují nová média ve veřejném prostoru téměř neomezeně, jsou zde však i hrozby vyplývající z anonymity takto projevených názorů. (…) Spojením těchto faktorů vzniká potenciál k nenávistným projevům, např. rasismu, xenofobii, antisemitismu, agresivnímu nacionalismu a diskriminaci menšin či přistěhovalců.“ Top09.cz
 • V roce 2015 podpořila rozhodnutí Rady ČRo o tom, že odvysílání pořadu Hovory z Lán bylo porušením zákona a že by bylo lepší už ho nevysílat živě. iRozhlas.cz
 • V době svého poslaneckého mandátu chtěla, aby pořady v televizi měly piktogramy témat, která jsou riziková pro děti Česká média
 • V roce 2017 vystoupila z TOP 09 se slovy “vstupovala jsem do strany, která byla konzervativní”. Aktuálně Pro Konzervativní noviny řekla, že “Postupně jsem pochopila, že nové liberálně zelené a slepě promerkelovské TOP09 nemám už čím prospět.” Konzervativní noviny
 • Podle spolku Středoevropská inspirace, kterému předsedá, je Istanbulská úmluva “symbol nefér jednání s občany EU. Aktivistický odpor proti ideologiím mocenského genderismu a neodpovědného multikulturalismu není pro nikoho z nás cíl, je to jen nezbytná cesta.” istanbulskaumluva.cz “Istanbulská úmluva mě zmobilizovala hned z několika důvodů: je nespravedlivá k mužům, nebezpečná výchově dětí, rozkladná v udržení vztahů v práci i doma a patří k dokumentům, které zásadně otevírají dveře antilidské gender ideologii.” Konzervativní noviny
 • Před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 řekla, že “EU stojí unaveně na křižovatce a regiony střední Evropy, které jsou citlivé na signály totality a dosud nevyměnily zdravý rozum za politickou pseudokorektnost jí mohou vlít novou energii do duše.” Koruna Česká
 • Podle vyjádření Novákové z roku 2019 se naše společnost nechala najmout neživými technologiemi a hrozí mu “odstranění tvora s vlastními názory a sny a s autonomním chováním”, o které se snaží některé skupiny, nemusí jít ovšem o centrální spiknutí ninanovakova.cz
 • Evropští lídři vyvolávají strach, říkají nám, že se máme bát Ruska a Číny, naopak nesmíme projevovat obavy z imigrace, nesmíme krtizovat určité osobnosti ninanovakova.cz
 • “Mými základními tématy jsou výchova mladé generace v době špatné kondice rodiny, ochrana evropské kultury a péče o její předávání dál – tedy opak multikulti trendů.” Konzervativní noviny
 • V parlamentu (2013-2017) se angažovala v otázkách vzdělávání a výchovy, například prosazovala revizi zákona o povinném očkování, usilovala, aby všechny děti měly snazší přístup ke sportu, aby se podporovali pracující rodiče apod. Top09.cz, Top09.cz, Top09.cz
 • Další názory Niny Novákové z doby jejího poslaneckého mandátu lze najít na Top09.cz a Parlamentní listy, detaily k působení v Poslanecké sněmovně najdete zde

Slyšení ve volebním výboru poslanecké sněmovny 24. 6. 2020

Prezentace kandidátky:

 • Nominantka Rodinného svazu a pedagožka Nina Nováková zahájila svůj proslov zmínkou o své kariéře ve vrcholné politice, během které v letech 2013-2017 zastávala funkci poslankyně. 
 • V úvodních slovech zdůraznila, že od roku 2017 už není členkou žádné politické strany. V průběhu pětiminutového vystoupení vyjádřila své stanovisko k Českému rozhlasu a zároveň k úloze, kterou by v něm Rada Čro měla zastávat. Člen rady Českého rozhlasu není ten, kdo má říkat řediteli, co má dělat nebo kdo dělá legislativu. Rada by měla přísným způsobem upozorňovat na možné hrozby a kontrolovat, zda Český rozhlas přispívá ke společenské kohezi a udržování názorové plurality. Česká společnost se čím dál více, rozděluje.   Ve své řeči mimo jiné upozornila na reálné nebezpečí v podobě vzrůstající polarizace ve společnosti a rozpadu lidské soudržnosti. Na přítomné apelovala, aby se nenechali ukolébat tím, že v době koronaviru všichni pár týdnů drželi při sobě. 
 • Další rolí ČRo by podle Novákové měla být schopnost zabavit a informovat tak, aby byl obsah schopen oslovit posluchače z různých sociokulturních vrstev a regionů. Toho podle ní docílí pouze tak, že bude mít stabilní ekonomické a legislativní zázemí. 

Otázky členů volebního výboru:

 • Určitě jsi zaznamenala v poslední době vyjádření některých členů mediálních rad, která zrovna nebyla etická, tzn. bylo to i ve sféře vulgarismů, které k někomu směřovaly. Chtěla jsem se zeptat, zda tohle vnímáš a zda to komunikuješ se svými studenty a zda by právě tahle tvoje parketa nebyla nějakou úlohou v těch mediálních radách, jak ty členy trochu kultivovat? (Pavla Golasowská, KDU-ČSL)

Jsou dvě takové pasti, do kterých se společnost může dostat. Jedna z těch pastí je, že budeme takzvaně přehnaně korektní, až se z toho zblázníme, a tím pádem se budeme bát vyjádřit svůj názor. Druhá věc je forma. Jako latinář vím, že člověk by měl být slušný ve způsobu, ale pevný ve svých názorech. To byl jeden z důvodů, proč jsem opustila politickou sféru. Abych se vrátila k tomuto – ten člen rady Českého rozhlasu nebo České televize by měl být vybaven kompetencí, že si je s každým ochoten nejen zatelefonovat, ale sednout ke stolu a s každým debatovat.

Kompetence ke slušnému jednání a konstruktivnímu dialogu je nezbytná, jinak nemůže být člen rady partnerem parlamentu, kterému je odpovědný. Kultivovanost ano, ne jít za každou cenu naproti jenom proto, abych získal tu danou cílovou skupinu. A to teď, když mluvím o Českém rozhlase, tak bych mluvila třeba o stanici Wave, která je primárně určena mladým lidem. Já jsem zastánce toho, že médium veřejné služby má příjemným způsobem, ale pořád trošku posunovat a zvedat tu laťku těm příjemcům, ať jsou to diváci nebo posluchači.

 • Jaký je váš na koncesionářské poplatky (Barbora Kořanová, ANO)

Většině populace by nevadilo zvýšení poplatků. Upozornila na to, že příjem z poplatků se sníží, když firmy budou šetřit nebo zaniknou, bude to také obtížnější vymáhat.

Previous article

Josef Nerušil

Next article

Jaroslav Šebek