Výzva na podávání návrhů na radní do ČRo

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyzývá oprávněné instituce k podávání návrhů kandidátů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu do 15. června 2020.

Výzvu a podmínky k nominacím najdete zde.

Koncem května poslanci zvolili tři nové radní do Rady ČT. Do Rady Českého rozhlasu sněmovna tentokrát nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo potřeba 97 hlasů. Někdejší předsedkyně Rady ČRo a muzikoložka Hana Dohnálková získala 94 hlasů a historik Jaroslav Šebek 67. Mezitím 14. května skončil mandát Ivanu Vodochovskému. Proto se nyní v další volbě budou volit dva radní ČRo.