Zoša Vyoralová

Ředitelka Židovské agentury, jež pomáhá osobám, které se chtějí stát občany Izraele, a českého výboru Židovského národního fondu, který se zabývá ekologií a výsadbou stromů

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru:11  z 18 hlasů 

Základní údaje

 • *1950
 • Ředitelka Židovské agentury, jež pomáhá osobám, které se chtějí stát občany Izraele, a českého výboru Židovského národního fondu, který se zabývá ekologií a výsadbou stromů
 • Alta Brno, Nadace Zdravá generace Brno, také pracovala jako porodní asistentka
 • Kandidovala do Rady ČRo v roce 2019, dostala se do užšího výběru

Názory na ČRo a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor se Zošou Vyoralovou

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “Mám pestré curriculum vitae, co jsem dělala, dělala jsem ráda. V různých profesních škálách mám řadu kamarádek a kamarádů, kteří mi po minulém slyšení říkali, co jsem ještě měla dodat,” uvedla se. Rodiny s malými dětmi by si chtěly z archivu stahovat pohádky a krátké příběhy. Jiná kamarádka kandidátce naznačila, že krajské úřady zřizují školy a školky, které by mohly s regionálními stanicemi úžeji spolupracovat a navštěvovat třeba vysílání regionálních studií. 
 • Dobré také je, že Český rozhlas dementuje fake news. “V tom je úloha rozhlasu velmi dobrá,” dodává. “Zastupuji ženy, menšiny, starší generaci, která na rozhlase vyrostla. Jsem z Brna, poslouchám brněnský rozhlas, rádio našeho kraje.” 
 • Důležitá je pro ni ekologie nebo spolupráce s Izraelem.

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Lubomír Španěl (SPD): “Já na vás čekal. Nikdo nevěděl, že ČRo Brno vysílá tak krásné pořady! Mělo by živých pořadů více i na jiných kanálech?” ptá se poslanec kandidátky. 
 • “Mám zkušenosti z Brna, děti volají do vysílání a přejí, jsou tam soutěže pro děti, je nutné vcucnout mladou generaci,” souhlasí Zoša Vyoralová. Chválí vysílání ČRo Brno pro menšiny.
 • Stanislav Berkovec (ANO) se kandidátky ptá na formu a obsah zpravodajství. 
 • “Co se týče regionu Blízkého Východu, je to 100+1 oproti tomu, co to bylo. Podávali jsme dříve několik stížností na bývalého zpravodaje z regionu, to se teď zlepšilo,” dodává Zoša Vyoralová.
 • Lubomír Španěl (SPD) se ptá, jestli je svoboda veřejnoprávních médií v ohrožení. 
 • Na televizi se Zoša Vyoralová skoro nedívá, u rozhlasu žádné ohrožení nevidí. “Dosavadní rada to umí dobře ohlídat,” podotýká.
 • Reklamu ve vysílání považuje Zoša Vyoralová za ožehavé téma, ale také ona upozorňuje, že je poplatek stále stejný od roku 2005. “Každá reklama je zavazující,” míní kandidátka, která by poplatek klidně zvýšila na 100 korun.

Odpovědi na dotazník Rekonstrukce státu

 • Jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit? Plní ji v současnosti dostatečně?
  • Média veřejné služby by měla být nezávislá, objektivní a nestranná. Měla by plnit roli, jakou jim ukládá zákon a kodex a poskytovat informace, kulturu, zábavu i vzdělávání. Považuji média veřejné služby za významný a důležitý prvek demokracie v naší zemi. Úkoly kladené na média veřejné služby jsou náročné a komplikované. Domnívám se ale, že své poslání Český rozhlas, Česká televize i Česká tisková kancelář v současné době ve svém celku plní dobře a zodpovědně.
 • Souhlasíte se současným modelem a současnou výší koncesionářských poplatků? Pokud ne, co byste změnil/a?
  • Současný model výběru koncesionářských poplatků je dle mého názoru zcela funkční a zaručuje médiím veřejné služby ve svém principu rozpočtovou stabilitu i nezávislost. Jeho systém bych tedy neměnila. Konkrétně v případě Českého rozhlasu, který hospodaří se stejným poplatkem 45 korun měsíčně od roku 2005, bych se nebránila diskusi o jeho indexaci či mírném jednorázovém navýšení.
 • Jaký největší problém spatřujete ve fungování ČT/ČRo?
  • Myslím, že je třeba se bavit ne jen o současnosti či blízké budoucnosti, ale také o dlouhodobém výhledu financování médií veřejné služby tak, aby byl zajištěn jejich zdravý rozvoj. S tím, jak se mění způsob konzumace mediálního obsahu, technologií atd., tak se mění také nároky kladené na média obecně, ČRo a ČT nevyjímaje. V současné době vnímám z veřejné diskuse, že je financování ČRo a ČT zajištěno bezproblémově do konce roku 2021, ale dál v této věci úplně jasno není. Tuto nejistotu je potřeba vyřešit. Domnívám se také, že zejména Zákon o ČRo by si zasloužil novelizaci. Zákon je výrazně poplatný době svého vzniku a řada jeho ustanovení by potřebovala doplnit či aktualizovat. V případě legislativy by také bylo prospěšné konečně stanovit jasné milníky v případě digitalizace rozhlasového vysílání.
 • Je zpravodajství vyvážené a objektivní?
  • ČRo i ČT patří k největším mediálním domům. Je přirozené, že dílčí problémy či drobné výkyvy se mohou občas objevit. I zpravodajství dělají pouze lidé, ne stroje. Nepochybuji ale o tom, že ve svém celku je zpravodajství ČRo i ČT vyvážené a objektivní.
 • Na jaké téma se při svém působení v radě chcete zaměřit?
  • Pokud pominu obecné povinnosti dané působením v Radě ČRo jako kontrolním orgánu, určitě bych se ráda detailněji věnovala problematice vysílání pro menšinová publika – ať už z hlediska národnostního či sociálního. Je mi také blízké téma mediální výchovy.
 • Jaká je Vaše vize pro budoucnost ČT/ČRo?
  • Přála bych si, aby ČRo a ČT byly nadále jedním z pilířů demokracie v naší společnosti. Média veřejné služby v dnešní době čelí řadě problémů v celé Evropě, a to včetně britské BBC. Moje vize je, aby v naší zemi fungovala média veřejné služby, která budou nadále nezávislá a nestranná a která budou veřejnosti poskytovat moderní a široké portfolio kvalitních služeb.
 • Jsou podle Vás dnes veřejnoprávní média dostatečně nezávislá na politické moci? Nebo by bylo třeba tuto nezávislost posílit?
  • Domnívám se, že současná legislativa zaručuje médiím veřejné služby svobodu a nezávislost. Je ale určitě legitimní i užitečné bavit se o dalších způsobech, jak svobodné a nezávislé postavení ČRo a ČT posílit.

Další:

 • Během minulé volby řekla, že rozhlas by mohl občas zajet do školek, když děti rodiče k rozhlasu nevychovají, tak se k němu nedostanou Deník Referendum
 • V roce 2019 jako členka Aliance pro Izrael odsoudila útoky Palestinců na Izrael a také údajně zkreslené zobrazování konfliktu v západních médiích, také schválila bezpečnostní akce Izraele Židovská obec v Praze
 • O Davidu Rathovi, který zvažoval získání izraelského občanství řekla, že na ni působil jako milý, vtipný a inteligentní člověk Lidové noviny
 • Češi se až na výjimky chovali k Židům dobře Radiožurnál

Previous article

Hana Dohnálková

Next article

Jaroslav Šebek