Marek Pokorný

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s. (www.sjch.cz)

Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru: 18  z 18 hlasů 

Základní údaje

 • *1963, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
 • je ředitelem PLATO Ostrava, městské galerie moderního umění
 • pracoval v kulturních rubrikách deníků Prostor, Dnes, Lidové demokracie, Týden; působil také jako ředitel Moravské galerie v Brně, byl a je členem řady uměleckých rad a komisí, v letech 2014-2018 pracoval pro ODS jako expert pro kulturu
 • v minulosti neúspěšně kandidoval na post ředitele Galerie hl. města Prahy a Národní galerie

Názory na ČRo a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Markem Pokorným

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “Považuji Český rozhlas za jednu z klíčových institucí v našem státě. Rada Českého rozhlasu není aktivistický orgán, má poslání definované v zákoně.”
 • “Jak bych si představoval své působení v ní? Kontrolovat, zda jsou nastavené parametry, které umožňují rozhlasové vysílání, jako je vyváženost vysílání, objektivita, dodržování reprezentativního spektra různých pozic a názorů, skupin obyvatelstva, které nejsou dostatečně prezentovány v mediálním prostoru jinými institucemi podobného typu.”
 • “Kvalifikuje mě ke členství schopnost uvažovat v určitém kontextu. Dokážu vyhodnocovat objektivní i subjektivní fungování institucí, to znamená jak organizačně-ekonomickou stránku, tak stránku obsahovou. S tím mám zkušenost jak z Prahy, tak z dalších míst od Brna přes Ostravu. Kontakt s médii se tedy netýká jen centrálního vysílání. Roli vnímám spíš v rovině dodržování parametrů daných zákonem, kodexem a jednacím řádem. Zdržoval bych se nějakého příliš velkého aktivismu. Rada je reprezentantem veřejnosti, ne generálního ředitele.”

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Stanislav Berkovec (ANO): V čem vidíte svůj největší přínos?
 • Marek Pokorný: “Je to kombinace zkušenosti s řízením kulturních nebo veřejných institucí, tedy schopnost vazeb mezi praktickým fungováním a obsahem, který generují a s působením v poradních a řídících orgánech institucích podobného typu, třeba na vysokých školách.”
 • Pavla Golasowská (KDU-ČSL) se ptá na kandidátův názor na poplatky. 
 • “Není to úplně otázka, na kterou by měl kandidát odpovídat. Rámec je daný a rada je vázána určitými pravidly. Ale je asi jasné, na jakou stranu se kloním. Výše poplatků je věc politické reprezentace, jsem zdrženlivý se k tomu vyjadřovat vůči reprezentantům parlamentu,” odpovídá Pokorný.
 • Zbyněk Stanjura (ODS): “Jak by se dala zvýšit role regionů? Jejich poslechovost je tragická.”
 • Marek Pokorný: “Je to dáno personálním obsazením a jeho kvalitou v regionech, možná i menší motivací z centra, aby to, co se v regionech děje a má nadregionální úroveň, bylo zařazováno do celostátního vysílání. Pak je otázka, jak nastavit přímo úroveň vysílání určeného regionům.”
 • Aleše Juchelku (ANO) zajímá, zda kandidát vnímá nějaká budoucí ohrožení Českého rozhlasu.
 • “V obecné rovině jsou stejná pro celou společnost, neustálé pokusy o ovlivňování nezávislosti demokratických institucí, včetně mediálních. Pokud rada vydává stanoviska, operuje se termíny jako objektivita a vyváženost. Nezávislost je pro mě docela zásadní prvek.”
 • Barbora Kořanová (ANO): “V čem konkrétně spatřujete ohrožení nezávislosti?” 
 • Podle kandidáta jsou to obecně ekonomické a politické tlaky. Na otázku, zda zaznamenal nějaké takové ohrožení v poslední době, odpovídá, že jsme je “zřejmě zaznamenali všichni”.

Odpovědi na dotazník Rekonstrukce státu

 • Jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit? Plní ji v současnosti dostatečně?
  • Rolí veřejnoprávních médií je z definice poskytovat vyvážené, kriticky prověřené a pochopitelně strukturované informace o dění v celé české společnosti a ve světě. Obdobně je jejich rolí zprostředkovávat spektrum názorů na toto dění. Jsou jedním z klíčových garantů liberálně demokratických základů společnosti, takže nejsou “hodnotově neutrální”, ale hodnotově ukotvené. Mezi dalšími rolemi, které plní, je samozřejmě vzdělávání, zábava a řekněme kultivace společnosti. Tyto role v zásadě plní.
 • Souhlasíte se současným modelem a současnou výší koncesionářských poplatků? Pokud ne, co byste změnil/a?
  • Jako občan jsem se současným modelem a výší poplatků srozuměn. Diskuse o jejich výši či vazbu na inflaci (což bych například preferoval) či jiné parametry politickou reprezentaci určitě čeká.
 • Jaký největší problém spatřujete ve fungování ČT/ČRo?
  • Příliš velká opatrnost ve vztahu k některým politickým tématům. Podceňování náročnosti diváků a posluchačů. Podceňování dění v regionech.
 • Je zpravodajství vyvážené a objektivní?
  • Víceméně.
 • Na jaké téma se při svém působení v radě chcete zaměřit?
  • Dodržování pravidel hry. Výraznější a strukturovanější zastoupení regionů v celorepublikovém vysílání (zpravodajství, kultura).
 • Jaká je Vaše vize pro budoucnost ČT/ČRo?
  • Minimalistická: stále efektivnější naplňování jejich základních rolí.
 • Jsou podle Vás dnes veřejnoprávní média dostatečně nezávislá na politické moci? Nebo by bylo třeba tuto nezávislost posílit?
  • Udržení či posílení nezávislosti veřejnoprávních médií je vždycky otázkou dne. Situace není krizová, nicméně veřejnoprávní média vždycky jsou a vždy budou předmětem pokusů o jejich naklonění si některou z politických sil.

Další:

 • Současné české galerie jsou podfinancované ČT
 • V českých galeriích přetrvává neoliberární model z 90. let, který je postavený na číslech, důvod zřízení instituce se ale vytrácí ČRo Vltava
 • Do jisté míry je pravda, že současné umění je nesrozumitelné ČRo Vltava, Současné umění je primárně uměním reflexivním, které se o světě snaží přemýšlet ze všech stran Sokolska33

Next article

Markéta Pravdová