Jaroslav Šebek

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Akademie věd České republiky

Počet hlasů v dřívějších hlasováních PS

 • 18  z 18  hlasů v předvýběbru Volebního výboru 
 • 25 ze 175 hlasů v prvním kole hlasování Poslanecké sněmovny

Základní údaje

 • *1970, studoval historii na Filozofické fakultě UK, získal tam i docenturu
 • Pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR, vyučuje na Karlově univerzitě a Masarykově univerzitě, zaměřuje se na dějiny českých zemí ve 20. století, církevní dějiny, česko-německé dějiny
 • Píše komentáře o historii pro Český rozhlas, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny aj.

Názory & postoje & kontroverze

 • V Radě chce přispívat odbornými názory na aktuální historické kauzy (jako Lidice, Vlasovci, spor o sochu maršála Koněva ad.) odkaz
 • Stejně jako před únorem 1948, je i dnes nemalá část veřejnosti ochotná věřit dezinformačním kampaním (fake news), demokraté by se měli poučit z chyb svých předchůdců, povznést se nad parciální zájmy, spojit se a táhnout za jeden provaz iHNED
 • Výklad dějin po roce byl 1989 příliš černobílý, což podporuje dnešní střet o dějiny iHNED
 • Část společnosti nevyužila příležitosti po roce 89, některé elity nebraly ohled na obyčejného člověka, dalším důvodem nespokojenosti je ekonomická transformace, velkým problémem je obrovský nárůst exekucí, pokud se nebudou řešit problémy nespokojené části společnosti, bude se celá společnost více polarizovat Parlamentní listy
 • Období normalizace má doteď velký vliv na společnost, lidé spolu méně spolupracují, protože v tomto období se zaměřili na privátní zónu a nestarali se o veřejné dění, nostalgie po normalizaci u starší generace pomáhá současné antiliberální vlně, ceněný je klid na práci, společenské elity zareagovaly pozdě na nespokojenost a to otevřelo cestu populistickým hnutím IHNED.CZ

Názory na ČRo a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Jaroslavem Šebkem (sledujte od 13:13)

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “V Radě Českého rozhlasu bych chtěl využít své odborné zkušenosti v době, která, zdá se, využívá historii i pro velmi silnou politizaci. Řada historických témat se stává velmi silným politikem, které přesahuje odborný pohled a zaplňuje veřejný prostor. Abych zmínil příklady, tak třeba kauza Koněv nebo památníku Lidice. 
 • Snažil bych se reflektovat podněty posluchačů, rada se na ně má podle statutu zaměřovat a odpovídat na ně. Viděl bych tedy svou roli v odborném pohledu při zpracovávání analýz pro vedení Českého rozhlasu i odpovídání na dotazy posluchačů. A také kontrolovat jistou objektivitu při pohledu na tyto události, aby diskuse kolem nich nesklouzávala jen do emocionálního pohledu.” 
 • Připomíná, že při velkých výročích spolupracoval se sněmovnou i Senátem.

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Stanislav Berkovec (ANO): “Co vás v historické oblasti zaujalo ve vysílání Českého rozhlasu?”
 • Jaroslav Šebek: “Věnuje se historickým tématům velice intenzivně. Velice kvalitní diskuse byla právě k vyhroceným tématům, jako byl konec války v roce 1945, kdy se objevily hlavně v ČRo Plus.”
 • Stanislav Berkovec (ANO): “Měla by média veřejné služby vysílat reklamu?”
 • Jaroslav Šebek: “Reklamu by právě z charakteru veřejné služby financované především z veřejných poplatků měla vysílat jen v minimální míře, třeba u příležitosti sportovních přenosů nebo velkých kulturních událostí. Nejsem striktní odpůrce reklamy, ale musí být velice přísně kontrolována.”
 • V programu Českého rozhlasu ho nejvíc těší aktuální publicistika, je tam podle něj řada kvalitních komentátorů včetně dřívějších redaktorů Svobodné Evropy. Spokojen i s pestrostí formátů a žánrů.

Odpovědi na dotazník Rekonstrukce státu

 • Jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit? Plní ji v současnosti dostatečně?
  • Význam médií veřejné služby spočívá podle mě v co největší možné šíři a objektivitě šíření informací a zohlednění názorů co možná nejširšího vzorku ve společnosti v jejich vysílání a současně kultivace veřejného prostoru. Myslím si, že je vždy co zlepšovat, ale jsem toho názoru, že se snaží veřejnoprávní média u nás tuto službu plnit.
 • Souhlasíte se současným modelem a současnou výší koncesionářských poplatků? Pokud ne, co byste změnil/a?
  • Ano s tímto modelem souhlasím, zvýšení koncesionářských poplatků by bylo na místě, ale je otázkou politické diskuse. Podle mého názoru by bylo možné využít při financování některých sportovních či kulturních pořadů ve veřejnoprávních médiích i prostředky z reklamy, ale za velmi přísné kontroly.
 • Jaký největší problém spatřujete ve fungování ČT/ČRo?
  • V tom, aby si udržovaly objektivitu a kvalitu informování veřejnosti.
 • Je zpravodajství vyvážené a objektivní?
  • Vždy je možné tyto věci zlepšovat, ale myslím si, že teď obě veřejnoprávní média našla ve zpravodajství modus fungování, který zohledňuje jeho vyváženost.
 • Na jaké téma se při svém působení v radě chcete zaměřit?
  • Chtěl bych využít svou profesi a zaměřit se na sledování objektivity při reflektování témat z moderní historie, které se v současné době stávají mnohdy velmi výrazným “politikem”, které zasahuje širokou veřejnost, nikoli jen profesní historiky. A jako důležité téma vidím posilování regionálního vysílání, protože i to vnímám v současné době jako významný fenomén.
 • Jaká je Vaše vize pro budoucnost ČT/ČRo?
  • Jak už jsem naznačil, jako důležité téma vnímám regionální vysílání, takže bych se soustředil na jeho rozvoj, v komunikaci s vedením ČRo. Vzhledem k tomu, že kandiduji do Rady Českého rozhlasu, tak vidím jako důležitý úkol sledovat objektivitu, vyváženost a kvalitu zpravodajských pořadů a v tomto kontextu osobně vidím tato tři kritéria jako důležitější než poslechovost.
 • Jsou podle Vás dnes veřejnoprávní média dostatečně nezávislá na politické moci? Nebo by bylo třeba tuto nezávislost posílit?
  • V danou chvíli vnímám obě média jako politicky nezávislá a není třeba na tomto stavu nic měnit.

Zákonná a další kritéria pro výkon funkce

1. Slučitelnost výkonu funkce se zákonnými podmínkami

Ano, žádné zjištěné konflikty 

2. Relevantní zkušenosti pro výkon funkce

Veřejně činný historik

3. Ztotožnění se s legislativním zakotvením ČT a jeho smyslem

Ano

4. Veřejná prezentace postojů, zejména důvodů kandidatury a vize fungování ČT

Otevřeně prezentuje názory

5. Nezávislost kandidáta na politicích a politických stranách

Nejsou známy blízké postoje k jakékoliv politické straně. Byl členem týmu Jiřího Drahoše.

6. Absence významných reputačních rizik a kontroverzí

viz výše v části Názory & postoje & kontroverze

Previous article

Zoša Vyoralová