Hana Dohnálková

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Základní umělecká škola Dobřichovice

Počet hlasů v dřívějších hlasováních PS

 • 9  z 18  hlasů v předvýběbru Volebního výboru 
 • 77 z 175 hlasů v prvním kole hlasování Poslanecké sněmovny

Základní údaje

 • *1980, muzikoložka, studovala pedagogiku a muzikologii na HAMU a Univerzitě Karlově
 • Houslistka, hudební pedagožka, pracuje v Pražské komorní filharmonii
 • V letech 2014 až 2020 byla členkou rady ČRo, v dubnu 2016 a opětovně v roce 2018 se stala její předsedkyní

Názory & postoje & kontroverze

 • Ředitel ČRo René Zavoral podle ní odvádí dobrou práci a je uznávaný i ve světě odkaz
 • Poté co člen rady Vítězslav Jandák během jednání rady slovně napadl novináře (o Jindřichovi Šídlovi řekl, že je odpad, o Jiřím Černém, prohlásil, “že mu ji flákne”), uvedla, že jen prezentoval své názory, což jako radní může, měl by to ale dělat slušnější formou odkaz odkaz
 • za radu ostře zkritizovala vedení debaty v ČRo, kde moderátor Ondřej Konrád údajně dostatečně nereagoval na “neomalené a zesměšňující” výroky komentátora Petra Honzejka o ministru Staňkovi (ten o Staňkovi např. prohlásil že má vizáž a vyjadřování okresního tajemníka z 80. let) odkaz
 • Spolu s dalšími členy rady zkritizovala za nevyváženost článek iRozhlasu o konfliktu novinářky Petry Procházkové a redaktora Sputniku Vladimíra Franty odkaz odkaz
 • v kauze “Porno na Vltavě zastávala názor, že byl porušen zákon a že v dopoledních hodinách neměl být úryvek z knihy Linie krásy vysílán, výrazy (koule, penis) sice nebyly vulgární, kontext ale ano odkaz
 • Politické  komentáře radního Tomáše Kňourka jsou jeho osobní věcí, byť hranice je tenká odkaz
 • Radiožurnálu se podle ní velmi dobře daří, Český rozhlas Plus rada velmi sleduje, protože veřejnoprávní médium musí plnit kritéria rozmanitosti a musí to být hlídáno, Vltava se teprve rozvíjí, v dřívějších letech byla hudební dramaturgie upozaděná, nová šéfredaktorka je sebevědomá žena, která má vize odkaz
 • byla kritizována za to, že pod jejím vedením byl Radou ČRo zadán požadavek pro Jiřího Mikeše a Lubomíra Zemana na vypracování posudku týkajícího se fungování stanice Vltava, oba dva byli vedeni v evidenci StB jako agenti (spisy však byly skartovány), Mikeš je také přispěvatelem Parlamentních listů a kritikem mainstreamových médií, podle Dohnálkové byli radou ČRo vybráni, protože jsou externími spolupracovníky ČRo a experty v oboru odkaz. Podle kritika Josefa Chuchmy Jiří Mikeš odborníkem na média není, jeho oborem je totiž marketing odkaz

Názory na ČRo a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Hanou Dohnálkovou (sledujte od 3:09)

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “Šest let už jsem členkou, čtyři roky předsedkyní rozhlasové rady. Cítím tedy jistou spoluodpovědnost za vizitku toho, jakým médiem veřejné služby současný Český rozhlas je. Jsem docela pyšná na to, jak se teď Český rozhlas profiluje jako jedno ze dvou zásadních veřejnoprávních médií v naší zemi,” zahájila své vystoupení. Zdůrazňuje, že je nutné každodenně klást důraz na hospodaření. 
 • “Médium, které žije z peněz nás všech, musí mít v pořádku hospodaření. Současná rada na něj velmi dbá a dlouhodobě je v pořádku, jde dobrým směrem i do budoucích let. Neméně nám v tom pomáhá dozorčí komise, proto je důležité, aby ji rada dobře navolila, nejlépe v poměru 3:2 ekonomové versus právníci. Už dva mandáty dozorčí komise se velmi podařily, a ta současná opravdu pracuje tak, jak má.” Dozorčí komise předkládá rozhlasové radě každý měsíc detailní zprávy o ekonomickém fungování rozhlasu. 
 • “Tou druhou prioritou je vyvážené vysílání. To vnímáme dobře my všichni posluchači, my všichni v kontrolním orgánu a troufám si říci, že i současné vedení rozhlasu. Mluvím o vyváženosti v širokém spektru, ale mířím speciálně na publicistické a debatně-diskusní pořady, kde se prolíná současná politická situace. Je důležité, aby moderátoři dbali na základní parametry, to je pluralita a názorová rozmanitost.”

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Tomáš Martínek (Piráti): “Jak nahlížíte na to, že s Českým rozhlasem spolupracují lidé jako Jiří Fencl, kteří šíří konspirační teorie ve veřejném prostoru?”
 • “Dotaz vnímám velmi vážně,” odpovídá Hana Dohnálková. “To, co prezentoval Jiří Fencl v rozhovoru, nebylo správné. Ptali jsme se na to vedení rozhlasu. Prezentoval něco, co není pravda, třeba že je poradce ředitele. Byli jsme vedením ubezpečeni, že mluvil jako soukromá osoba v pořadu, který nebyl na vlnách Českého rozhlasu.”
 • Miroslava Němcová (ODS): “Jaký je váš názor na případnou změnu modelu financování veřejnoprávních médií? Ve sněmovně je například návrh osvobodit domácnosti důchodců od placení poplatků. Jaký by byl váš názor například na kombinované financování z poplatků a dotace ze strany státu, nebo přechod na státní financování?”
 • Hana Dohnálková: “Je to velmi vážná věc. Rozhlasový poplatek nebyl zvýšen 14, brzy to bude 15 let. Zaznamenala jsem takové záměry na slovenské straně. Nevnímám je jako úplně šťastné. Pokud by stát takto rozhodl, musel by říct i to B), tedy aby doplnil peníze tak, aby je Český rozhlas dostával ve stejném objemu jako nyní. Poplatky tvoří 95 procent a více příjmů ČRo,” zdůrazňuje předsedkyně rady. “Forma financování z poplatků je dobrá cesta. Cítím, že výše poplatku není vysoká, například zvýšení o 5 Kč by bylo rozumným řešením, aby finanční situace rozhlasu do budoucna měla nějaké rezervy.”
 • Patrik Nacher (ANO): “Jste jediná ze všech nominantů, kdo už v radě byl. Jaký by byl podle vás ideální způsob financování ČRo?”
 • Hana Dohnálková: “Já jsem téměř odpověděla tou odpovědí paní poslankyni Němcové. Nechci říkat panu poslanci, že nedával pozor, ale… Jsem spokojena s nastavením poplatků, platební morálka je výborná, téměř stoprocentní. Muselo by se řešit, jak by bylo vybalancováno, pokud by byli osvobozeni třeba senioři. Jsem spokojena s rozhlasovými poplatky, přimlouvala bych se o lehké navýšení.”
 • Lubomír Španěl (SPD): “Považujete kontrolu dozorčí radou za dostatečnou? Neměli by členové být nějací fundovaní ekonomové? Dokázala byste si představit kontrolu nezávislým kontrolním úřadem? Kde berete lidi do dozorčí komise?”
 • “Je vždycky složena z ekonomů a právníků,” odpovídá Hana Dohnálková. “Český rozhlas nemá s financováním žádné problémy. Kontrola, která probíhá teď, je dostačující. Vím ale, v jaké žijeme době a že nejsme jediné veřejnoprávní médium, takže se situace může změnit. Kontrole NKÚ bychom se nebránili, není k tomu žádný důvod, takže proč ne. K osobnostem v dozorčí komisi – každý z radních přijde s návrhy na jména, jsou to externisti, kteří pracují v různých firmách, ale dbáme na to, aby byla obsazena ekonomická a právní sféra.”

Zákonná a další kritéria pro výkon funkce

1. Slučitelnost výkonu funkce se zákonnými podmínkami

Ano, žádné zjištěné konflikty 

2. Relevantní zkušenosti pro výkon funkce

Má šestiletou zkušenost v Radě a čtyřletou zkušenost v pozici předsedkyně Rady ČRo

3. Ztotožnění se s legislativním zakotvením ČT a jeho smyslem

Striktně se drží litery zákona, veškeré kontroverze a nejasnosti v interpretaci přenechává poslancům, smíru v Radě a vedení ČRo 

4. Veřejná prezentace postojů, zejména důvodů kandidatury a vize fungování ČT

Výjimečně vystoupila na serveru Ceskamedia.cz. Jinak odmítla zodpovědět otázky České televize, Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku ad

5. Nezávislost kandidáta na politicích a politických stranách

Nejsou známy blízké postoje k jakékoliv politické straně

6. Absence významných reputačních rizik a kontroverzí

viz výše v části Názory & postoje & kontroverze

Previous article

Michal Lukeš

Next article

Zoša Vyoralová