Zdeněk Holý

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Akademie múzických umění v Praze (www.amu.cz)

Počet hlasů v dřívějších hlasování PS

 • 16 z 18 hlasů  hlasů v předvýběru Volebního výboru
 • 53 z 175 hlasů hlasů v prvním kole hlasování Poslanecké sněmovny

Základní údaje

 • * 1974, absolvent  ÚPOL obor Teorie a dějiny dramatických umění (titul Mgr.)
 • Děkan FAMU od roku 2015, působí také jako tvůrce, producent a dramaturg
 • dříve působil také jako pedagog, ředitel Nakladatelství AMU či šéfredaktor časopisu Cinepur

Názory & postoje & kontroverze

Akademický senát Famu navrhl v roce 2018 jeho odvolání z funkce. Podle akademického senátu děkan nerespektoval demokratické principy, překračoval své pravomoci či nedostatečně plnil program, s nímž byl zvolen. Holý je děkanem FAMU od května 2016, mandát mu končí v květnu 2020, znovu se o funkci neuchází (iDnes). Návrh na jeho odvolání vzbudil ve filmové branži rozporuplné reakce, především aktivní filmaři se z velké části stavěli za jeho setrvání ve funkci. Sám Holý výtky senátu odmítal. (iRozhlas.cz)

Názory na ČT a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor se Zdeňkem Holým

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “První priorita je pro mě nezávislost ČT. V podstatě každý den sledujeme nejen v ČR fenomén rozdělené společnosti. Fenomén, který způsobuje dvojí měřítka, uplatňovaná buď na tábor příznivců nebo odpůrců,” zahajuje své představení. 
 • Silná média jsou důležitá, úloha ČT je nezastupitelná. 
 • Je třeba dbát na standardy kvality, kvality dramatiky se pod vedením Petra Dvořáka zvedla. Kritický je k nadprodukci kriminálních seriálů. Je potřeba uspokojit potřeby všech skupin obyvatel ČR, přivítal vznik kanálu Déčko. 
 • “Na druhou stranu ČT rezignovala na skupinu teenagerů do 35 let,” míní kandidát. 
 • Výzvu pro Českou televizi představuje expanze streamovacích služeb typu Netflix. iVysílání je velmi unikátní prvek, na druhou stranu jeho podoba je dost vzdálená právě zahraničním streamovacím službám nebo třeba českému Streamu a Mall.TV. Co má čím dál větší hodnotu, je vysílání přímého obsahu. 
 • V Radě ČT by sledoval transparentnost, připomíná útoky Jaromíra Soukupa na hospodaření ČT. Není podezřívavý, ale pomohla by určitě přehlednější struktura výročních zpráv.

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Marcela Melková (ANO): “Jak byste přistoupil k hospodaření ČT, kde vidíte prostor k jeho zefektivnění?”
 • Zdeněk Holý: “Přijde mi velmi podstatná problematika poplatků, které nebyly valorizovány od roku 2008. Otázka pro vás poslance je, zda by nemělo smysl zavést automatické, třeba agregované navyšování poplatků o inflaci. Otázkou také je, zda má jít Česká televize do souboje o práva na streamování těch největších událostí.”
 • Lubomír Španěl (SPD): “Myslíte si, že hospodaření se sedmi miliardami lze postavit pouze na obecné důvěře v nějaký orgán, nebo byste připustil kontrolu hospodaření NKÚ?”
 • Zdeněk Holý: “Rada má dozorčí komisi, přijde mi podstatné být s ní v úzkém kontaktu. Je nutné ve společnosti vycházet z důvěry, ale bez kontroly to nejde.”
 • Stanislav Berkovec (ANO): “Jak se díváte na autorskou tvorbu ČT a v čem byste chtěl zlepšit její činnost?”
 • Zdeněk Holý: “Rada schvaluje dlouhodobé programové záměry, neměla by interferovat do jednotlivých pořadů. Plány by měly být podrobnější a vztažené k rozpočtu. Je nutné, aby nastavovala vyšší standardy kvality, záleží ale na tom, s jakými autory může pracovat a jak je může zaplatit.” Zdůrazňuje, že právě třeba FAMU má světové úspěchy s animovanou tvorbou. Nemyslí si, že by Rada ČT měla být v nejbližším kontaktu s vedením, ale při strukturálních změnách by měla být jeho oporou.
 • Zdeněk Holý: “Přijde mi velmi podstatná problematika poplatků, které nebyly valorizovány od roku 2008. Otázka pro vás poslance je, zda by nemělo smysl zavést automatické, třeba agregované navyšování poplatků o inflaci. Otázkou také je, zda má jít Česká televize do souboje o práva na streamování těch největších událostí.”
 • Rada schvaluje dlouhodobé programové záměry, neměla by interferovat do jednotlivých pořadů. Plány by měly být podrobnější a vztažené k rozpočtu. Je nutné, aby nastavovala vyšší standardy kvality, záleží ale na tom, s jakými autory může pracovat a jak je může zaplatit.” Zdůrazňuje, že právě třeba FAMU má světové úspěchy s animovanou tvorbou. Nemyslí si, že by Rada ČT měla být v nejbližším kontaktu s vedením, ale při strukturálních změnách by měla být jeho oporou.

Odpovědi na dotazník Rekonstrukce státu

 • Jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit? Plní ji v současnosti dostatečně?
  • Veřejnoprávní média v ČR neexistují, existují jen média veřejné služby. Ano, plní, namnoze nastavují standardy kvality pro soukromá média.
 • Souhlasíte se současným modelem a současnou výší koncesionářských poplatků? Pokud ne, co byste změnil/a?
  • Měla by se měnit vzhledem k inflaci, asi rozumný model by bylo navýšení poplatku o  agregovanou inflaci.
 • Jaký největší problém spatřujete ve fungování ČT/ČRo?
  • Jako u většiny veřejných korporací efektivitu fungování.
 • Je zpravodajství vyvážené a objektivní?
  • Vyvážené, objektivní? Hlavně musí být faktické a ověřitelné, z toho jsou ostatní hodnoty odvozeny.
 • Na jaké téma se při svém působení v radě chcete zaměřit?
  • Nástup streamování, ivysílání, cena za práva na přímé přenosy – sport, veřejná služba pro všechny generace, provázanost výrobního plánu a rozpočtu, srozumitelnost rozpočtu.
 • Jaká je Vaše vize pro budoucnost ČT/ČRo?
  • Zopakuji, relevantní mediální platforma, která přežije tlak streamovacích služeb jako Netlix, bude schopná komunikovat se všemi generacemi a bude mít nezpochybnitelnou společenskou autoritu.
 • Jsou podle Vás dnes veřejnoprávní média dostatečně nezávislá na politické moci? Nebo by bylo třeba tuto nezávislost posílit?
  • V dnešní době je jakákoli změna zneužitelná a stává se další bojovou frontou, proto jsem pro utužování příkladů dobré praxe.

Anketa deníku Echo24:

 • Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize? Máte k ní nějaké výhrady?
  • Vážím si mimo jiné dvou kroků generálního ředitele Petra Dvořáka. Otevření kanálu ČT D a zkvalitnění dramatické tvorby. Televize podle mě zanedbává věkovou skupinu od teenagerů po diváky do 35, 40 let věku.
 • V působnosti Rady ČT je předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize. Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?
  • Kodexu ČT si vážím a nespatřuji důvod pro zásadní revizi. Reportéři ČT by třeba vzhledem ke kodexu nikdy nemohli udělat reportáž o Babišovi mladším na prahu domu ve Švýcarsku, což myslím, že případnému věcnému jádru kauzy udělalo “medvědí službu”.
 • Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka? Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?
  • Petr Dvořák je schopný manager a výměny schopných manažerů jsou na pořadu dne leda v případě zásadních pochybení.

Zákonná a další kritéria pro výkon funkce

1. Slučitelnost výkonu funkce se zákonnými podmínkami

Ano, žádné zjištěné konflikty

2. Relevantní zkušenosti pro výkon funkce

Pohybuje se v mediální oblasti, bývalý děkan FAMU, dlouhodobě spolupracuje s ČT, momentálně se jako autor námětu podílí na vzniku dokumentárního cyklu s názvem Nemocnice v první linii, který je aktuálně natáčen v několika nemocnicích a na lékařské fakultě. Počítá se s šesti díly a první odvysílá Česká televize 15. dubna.

3. Ztotožnění se s legislativním zakotvením ČT a jeho smyslem

Zdůrazňuje potřebu nezávislosti médií veřejné služby a jejich nezastupitelnou úlohu pro fungování demokratické společnosti.

4. Veřejná prezentace postojů, zejména důvodů kandidatury a vize fungování ČT

Otevřeně prezentuje svoje názory

5. Nezávislost kandidáta na politicích a politických stranách

Nemá žádné výraznější vazby na konkrétního politika nebo politickou stranu.

6. Absence významných reputačních rizik a kontroverzí

viz výše v části Názory & postoje & kontroverze

Previous article

Jiří Závozda