Pavel Matocha

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: 1. Spolek českých právníků Všehrd, 2. Šachový svaz České republiky, z.s., 3. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

Počet hlasů v dřívějších hlasováních PS

 • 11 z 18 hlasů v předvýběbru Volebního výboru 
 • 77 z 175 hlasů v prvním kole hlasování Poslanecké sněmovny

kole volby volebního výboru: 11 z 18 hlasů 

Základní údaje

 • *1972, vystudoval sociologii na FSV UK (titul Mgr.)
 • Od roku 1992 pracuje jako novinář a komentátor, napsal několik knih, vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově
 • Byl redaktorem týdeníku EURO, v současnosti píše pro LN a Českou pozici o dění ve světě, o šachu i komentáře k politické situaci
 • Pořádá šachové zápasy

Názory & postoje & kontroverze

 • Velké sociální sítě podle něj šikanují konzervativní uživatele odkaz, odkaz
 • Kritizoval práci investigativců Slonkové a Kubíka v kauze okolo Andreje Babiše ml. odkaz
 • Sám je kritizovan za obvinění Jana Čižinského z antisemitismu za jeho kritiku Izraele vůči Palestině. odkaz
 • Má za to, že upozorňování na nebezpečí, které představuje premiér Babiš, je hysterické, nepřiměřené a zbytečné. “Naši společnost neohrožují Babiš, Zeman, Putin a Trump, ale právě ten hysterický mód chování,” píše Matocha pro LN odkaz. Ve stejném duchu kritizuje EU, aktivity Milionu chvilek pro demokracii, demonstrace jsou v naprostém protikladu k roku 1989, aktivisté nemohou dávat ultimáta premiérovi odkaz
 • Západní univerzity jsou něj ovládány radikální levicí, která netoleruje jiné názory odkaz “novou levici” (nejvíce Pavla Čižinského), také kritizoval za navrhované řešení bytové krize v Praze odkaz 
 • Kritizuje kampaň Grety Thunberg a lidi, co ji podporují, hnutí podle něj ohrožuje svobodu odkaz

Názory na ČT a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Pavlem Matochou (sledujte od 4:17)

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “Šach zmiňuji, protože má podobný moment a aspekt jako Česká televize. Spojuje lidi napříč geografickými, sociálními i věkovými skupinami, sejdou se u šachovnice. Česká televize by měla společnost spojovat tím, že bude nastolovat důležitá témata, přinášet informace a zasazovat je do správných kontextů,” vysvětluje kandidát. Českou televizi sleduje dlouhodobě, považuje ji za důležité médium, které má unikátní postavení díky financování a mělo by přinášet unikátní službu. “
 • Do Rady ČT kandiduji, protože moje zkušenosti a znalosti mohou pomoci k tomu, aby ČT takovým médiem opravdu byla. Důležitý je nejen kvalitní obsah, tedy kvalitní novináři a tvůrci, ale i rozpočet ČT. Žádný subjekt si nemůže dovolit dlouhodobě mít vyšší výdaje než příjmy. Pokud budu zvolen, na oba tyto aspekty bych upínal pozornost.”

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Tomáš Martínek (Piráti): “Mám informaci, že jste často v kontaktu s Václavem Klausem mladším a dalšími. Jak byste garantoval nezávislost a nestrannost?”
 • “Je pravda, že ze šachového prostředí se dobře znám s Václavem Klausem mladším, jsme ze stejného šachového klubu. Když si přečtete moje texty, nebo kdokoliv si je přečte, mohl by vám garantovat, že na něm budu naprosto nezávislý. Nemyslím si, že to má jakýkoliv vliv na moji případnou práci v Radě ČT,” odpovídá kandidát.
 • “Co by nejvíce posílilo konkurenceschopnost ČT?” ptá se Stanislav Berkovec (ANO). 
 • “ČT nemusí konkurovat, všechny ostatní televize mezi sebou musí soutěžit o podíl na reklamním trhu. ČT má luxus, že se může soustředit na to, aby práci, kterou má dělat, dělala dobře,” odpovídá Pavel Matocha. Byl by rád, kdyby ČT posílila ještě více zahraniční zpravodajství. V řadě oblastí bude muset televize šetřit, nicméně v rozpočtu by měl být větší prostor pro zahraniční zpravodaje a pravidelné cesty redaktorů do různých koutů světa.

Anketa deníku Echo24:

 • Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize? Máte k ní nějaké výhrady?
  • Programovou nabídku hodnotím pozitivně, svými šesti kanály je dostatečně široká. Beru přitom v úvahu výši koncesionářských poplatků, šířku nabídky a sledovanost, která je u takového veřejnoprávního média velmi slušná, v evropském srovnání nadprůměrná. Zároveň se domnívám, že ve struktuře a obsahu jednotlivých kanálů jsou možnosti pro zlepšení, např. formát ČT 24, rozsah zahraničního a ekonomického zpravodajství atd.
 • Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?
  • Kodex ČT se mi zdá celkově velmi dobře napsaný a podstatnější než jeho případné drobné dílčí změny je, aby byl dodržován a jeho dodržování také vyhodnocováno. Například v případě některých aktuálně publicistických pořadů bych připomněl bod 5.14 Kodexu ČT, podle kterého mají redaktoři ČT vystupovat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají názor na věc, o níž informují.
 • Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka? Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?
  • V úctě k Vaší profesi, ale také k osobě ředitele ČT, se mi zdá, že Vaše otázka již indikuje odpověď, právníci či sociologičtí výzkumníci by řekli, že je návodná a jeví se mi jako nešťastně odrážející dnešní styl komunikace. Odpovědi se tedy ve slušnosti zdržím.

Zákonná a další kritéria pro výkon funkce

1. Slučitelnost výkonu funkce se zákonnými podmínkami

Ano, žádné zjištěné konflikty.

2. Relevantní zkušenosti pro výkon funkce

Dlouholetý novinář, dva roky působil jako parlamentní zpravodaj.

3. Ztotožnění se s legislativním zakotvením ČT a jeho smyslem

V rozhovoru pro Newsroom uvedl, že legislativa týkající se médií veřejné služby mu přijde dostatečná, spíš by kladl důraz na její dodržování – konkrétně měl na mysli dodržování Kodexu ze strany ČT.

4. Veřejná prezentace postojů, zejména důvodů kandidatury a vize fungování ČT

Otevřeně prezentuje své názory.

5. Nezávislost kandidáta na politicích a politických stranách

Má blízko k Václavu Klausovi ml., podle svých slov to nebude na jeho činnost radního mít žádný vliv.

6. Absence významných reputačních rizik a kontroverzí

viz výše v části Názory & postoje & kontroverze

Previous article

Hana Lipovská

Next article

Gabriel Švejda