Pavel Kysilka

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru: 15  z 18 hlasů 

Základní údaje

 • * 1958,  vystudoval na VŠE, 1986 až 1990 působil v Ekonomickém ústavu  ČSAV (tituly Ing. a CSc.)
 • ekonom a manažer
 • v současnosti působí jako předseda správní rady 6D Academy poskytující poradenství firmám pro “digitální věk”, kterou také založil. Je předsedou dozorčí Rady České dráhy, a. s.
 • v letech 1992 až 1999 člen bankovní rady a viceguvernér Státní banky československé a později ČNB. V letech 2011 až 2015 byl generálním ředitelem České spořitelny.
 • bývalý člen KSČ
 • profil na Wikipedii

Názory na ČT a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Pavlem Kysilkou

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “Koncem loňského roku mě Svaz průmyslu a dopravy oslovil, zda bych zvážil nominaci do Rady ČT. V debatách rezonovala dvě témata. V ekonomické obci jsme přesvědčeni, že Česká republika stojí před významnou transformací, bude se muset adaptovat na nové trendy v průmyslu, bude to extrémně náročný proces. Celá společnost bude muset soustředit síly, aby tento manévr zvládla,” říká Kysilka. Média v tom mají velkou roli, nejen v celkové náladě společnosti, ale i v mediální a finanční gramotnosti. 
 • “Jsme velmi znepokojeni tím, jak upadá kvantitativní zastoupení ekonomické a byznysové publicistiky ve veřejnoprávních médiích. Jsme přesvědčeni, že i tato témata se dají dělat velmi atraktivně,” podotýká. 
 • Druhým velkým tématem je samotné hospodaření ČT. “I z vlastní osobní zkušenosti a veřejných dokumentů jsme přesvědčeni, že hospodaření ČT se zase může zlepšit. Hospodaří s obrovskou rezervou,” míní Pavel Kysilka.

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Martin Kolovratník (ANO): “S panem Kysilkou se potkáváme v jedné ze správních rad, ve Smetanově Litomyšli. Svaz průmyslu a dopravy nás přímo oslovil dopisem a konkrétně tady píše, že vnímá přerod naší ekonomiky z montovny na umělou inteligenci. Zkusme být konkrétní, jak by se to mělo projevit ve vysílání ČT?”
 • Pavel Kysilka: “Měla by se vrátit ke kvantitativnímu podílu, který byl věnován ekonomické publicistice. Dramaticky by pomohlo, kdyby celá společnost cítila, do jaké epochy kráčíme. Jsme přesvědčení, že ten přerod, pokud se máme vyhnout různým pastem, potřebuje povzbudit všeobecné povědomí, k dlouhodobým trendům se dá dělat celá série pořadů, ať už o umělé inteligenci, virtuální realitě, robotice a dalších tématech.”
 • Patrik Nacher (ANO): “Kde vidíte principiálně úspory České televize?”
 • Pavel Kysilka: “S příjmovou stránkou se dá žít dlouhá léta a s velmi kvalitním výstupem. ČT nemá nastavený princip řízení efektivity nákladů. Za prvé to chce mít efektivní metriku, perfektní měření a vykazování, co nás co stojí.”
 • Stanislav Berkovec (ANO): “Má podle vás místo reklama, sponzoring, product placement ve vysílání ČT?”
 • Pavel Kysilka: “V mezinárodním srovnání je ten podíl na příjmech relativně nízký. Já mám dlouhodobě radikální názor, tato věc by měla být velmi limitována až téměř vyloučena. Prostředky jsou dostatečné na to, aby se bez toho veřejnoprávní média obešla.”

Odpovědi na dotazník Rekonstrukce státu

 • Jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit? Plní ji v současnosti dostatečně?
  • Role je dobře definovana přislušnými zákony. Míru jejich naplňovaní můžeme těžko objektivně měřit, podle mého názoru je dost prostoru pro zlepšovaní.
 • Souhlasíte se současným modelem a současnou výší koncesionářských poplatků? Pokud ne, co byste změnil/a?
  • Souhlasím. Problém je v efektivnim nakládání s nimi.
 • Jaký největší problém spatřujete ve fungování ČT/ČRo?
  • V některých případech odklon od veřejnoprávnosti ke komerčnosti, v jiných nedostatek profesionality, celkově neefektivní nakládání s příjmy.
 • Je zpravodajství vyvážené a objektivní?
  • Na bázi ŕady objektivních ukazatelů spíše ano, ale zaznívají i opačné hlasy, o jejichž argumentech má cenu vést neustálou diskusi.
 • Na jaké téma se při svém působení v radě chcete zaměřit?
  • Ekonomická publicistika, osvěta a vzdélávání. Hospodaření CT.
 • Jaká je Vaše vize pro budoucnost ČT/ČRo?
  • Naplňování poslaní veřejnoprávního média daná zákonem, profesionalita, důvěryhodnost, transparentní a efektivní hospodaření.
 • Jsou podle Vás dnes veřejnoprávní média dostatečně nezávislá na politické moci? Nebo by bylo třeba tuto nezávislost posílit?
  • Spíše jsou.

Previous article

Jiří Schwarz

Next article

Martin Schmarcz