Jiří Závozda

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Každý koš pomáhá, z.s.

Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru: 7  z 18 hlasů 

Základní údaje

 • *1958, vystudoval na fakultě žurnalistiky UK (titul PhDr.)
 • Novinář a vysokoškolský pedagog na Katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha
 • Pracoval jako zástupce šéfredaktora Lidových novin, později vedl reportérské oddělení Mladé fronty DNES. Od roku 2001 do srpna 2007 působil jako šéf zpravodajství televize Prima, později se vrátil do Lidových novin, kde byl šéfeditorem. Podílel se na scénáři k filmu Zlatý podraz
 • 2011 až 2017 člen Rady České televize, byl i místopředsedou
 • Profil na Wikipedii

Názory na ČT a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Jiřím Závozdou

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Zajímá ho problematika zpravodajství a svobody slova. “Svoboda slova v České televizi ohrožena není, ta je dostatečně silná na to, aby si uhájila svou svobodu,” domnívá se kandidát. 
 • Některé věci v kodexu by se měly nově definovat, ve zpravodajství se mnohé změnilo v důsledku rychlého vývoje technologií. “ČT by měla preferovat zdrojování před aktuálností a rychlostí,” podotýká. Dokáže rozlišit aktivismus, neúmyslné chyby a úmyslné chyby. 
 • “Někdy bývá problém právě s tím aktivismem, ale to se dá v kodexu právě nově postihnout,” dodává. Je to nejen ochrana redaktorů, ale i ochrana společnosti před někým, kdo zneužívá své postavení. 
 • Takzvané “velké Kavky” spotřebovávají jednu z největších částí rozpočtu. Pokud nebudou peníze, bude se sahat od kvantity ke kvalitě s rozumným využíváním akvizice. Akvizice by mohly zastoupit v rozumné míře premiéry. 
 • Příkladem je skvělý seriál Detektiv Endeavour Morse, který se vysílá v sobotu v noci, přitom by mohl nahradit českou původní tvorbu, která vyjde na 15 milionů korun, kdežto akvizice stojí 100 tisíc korun.

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Jiří Závozda připomíná, že ve Finsku sice mají financování YLE z daní, ale ředitel zároveň má garantováno, kolik prostředků bude mít k dispozici po dobu svého funkčního období pěti let. Na zvyšování poplatků momentálně není doba, je tedy nutné jít cestou rozumu a hledat rezervy.
 • Miroslava Němcová (ODS) se zajímá o možnosti zvýšení platů v ČT. 
 • “Preferuji zpravodajství, tam bych určitý příliv peněz přivítal. Základní problém v ČT je velká fluktuace, i ve zpravodajství, to zaměstnání je prostě náročné,” podotýká Jiří Závozda. 
 • Navíc jsou tu nabídky od nově vznikající konkurence jako je CNN Prima News. Byl by tedy při debatě o rozpočtu České televize určitě pro zvyšování mezd pro kvalitní lidi. Podpořit potřebují mladí lidé, aby měli určitou perspektivu, ale i služebně starší editoři. Pokud je veřejný plat generálního ředitele, měl by být veřejný i plat top managementu. Pokud jde o umělce, nemělo by být úplně tajné, kolik dostávají, ale nemělo by se jít kvůli konkurenci na trhu do detailů.

Odpovědi na dotazník Rekonstrukce státu

 • Jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit? Plní ji v současnosti dostatečně?
  • Měla by plnit veřejnou službu, tedy mj. vše, co logicky neplní média komerční. V mnoha oblastech ano, problém je, že veřejná služba je složitý pojem a každý si pod ní představuje něco trochu jiného.
 • Souhlasíte se současným modelem a současnou výší koncesionářských poplatků? Pokud ne, co byste změnil/a?
  • Jakékoli úvaze o změně systému by měla předcházet diskuse a pokud možno širší společenský konsensus. Fungovat může více systémů /viz. Finsko, Německo, Holandsko). Principem všech je ale nazávislost média veřejné služby. Výše poplatků je závislá na tom, co od nich chceme.
 • Jaký největší problém spatřujete ve fungování ČT/ČRo?
  • Momentálně napjatý rozpočet ČT, sportovní práva, z mého subjektivnho pohledu i práci s akvizičními pořady (i když to nejsou žádné fatální problémy).
 • Je zpravodajství vyvážené a objektivní?
  • Vyvážené v principu ano. Nejsou bez chyb, ale to není ani možné. Objektivita je pojem, který nemám rád. Už výběr zpráv je z logiky věcí subjektivní a jejich zpracování také. Pokud bych se účastnil nějaké diskuse, kde by byl prostor pro širší diskusi, navrhoval bych jejich zkrácení.
 • Na jaké téma se při svém působení v radě chcete zaměřit?
  • Zpravodajství, sport (myslím si, že zpravodajství se rychle mění- důraz na aktuálnost, rychlost atd.). Je třeba nově definovat problém rychlosti a zdrojování a následného doplňování zpráv.
 • Jaká je Vaše vize pro budoucnost ČT/ČRo?
  • Optimistická. Televizi veřejné služby potřebujeme
 • Jsou podle Vás dnes veřejnoprávní média dostatečně nezávislá na politické moci? Nebo by bylo třeba tuto nezávislost posílit?
  • Ano.(rozhlas tolik nesleduji). Televize nezávislá je, je to vždy i o dostatečném seběvědomí. To je třeba pěstovat. Seběvědomí by se však nikdy nemělo změnit v povýšenost nebo aroganci.

Anketa deníku Echo24:

 • Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize?
  • Vnímání programu je velmi subjektivní. Já si z nabídky ČT vždy vyberu, teď například sleduji seriál Endeavour nebo Skandál po anglicku s Hughem Grantem na ČT Art. Ale dívám se i na programy jiných televizí, například na Nova Sport.
 • Máte k ní nějaké výhrady?
  • Jako divák bych uvítal, kdyby se akviziční premiéry vysílaly ve vhodnějších časech. I když od doby, kdy si mohu pustit pořad se zpožděním, mi to už tolik nevadí. Myslím také, že by ČT měla vysílat takové sportovní události jako ME ve volejbale nebo házené. Utkání naší reprezentace by měla být prioritou, naopak za správné považuji nebojovat o práva na drahé soutěže, jako je Liga mistrů, NBA či NHL.
 • Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?
  • Určitě by se měl otevřít a znovu by se o něm mělo diskutovat. Zejména zpravodajství se mění, i kvůli sociálním sítím. Je stále rychlejší. To se projevuje například při zdrojování. Platí ještě žurnalistická zásada, že každá zpráva se má zdrojovat minimálně ze dvou na sobě nezávislých zdrojů? Určitě ne třeba u tzv. kraulů, což jsou lišty s aktuálními zprávami, které běží pod obrazem. Svoboda zpravodajství také musí být vyvážena odpovědností. Nově by se mohla definovat třeba manipulace obrazem. Věřím, že když jsou věci dobře popsány, předchází to zbytečným nedorozuměním.
 • Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka? Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?
  • Spojím poslední dvě otázky: Odvolávat generálního ředitele lze jen za určitých specifických podmínek (například porušení zákona). Ne proto, že se Rada ČT dobře nebo špatně vyspala. To by pak mohla měnit ředitele každý rok a měla by tak příliš velkou moc. Teď je třeba řešit budoucnost ČT za stávajících podmínek (zakonzervovaný koncesionářský poplatek aj.). Má se televize rozvíjet extenzivně, nebo naopak uvažovat o  redukci programů? Kolik premiér má vyrábět? Mají se posílit akvizice? Samozřejmě by bylo ideální, kdyby existovala celospolečenská shoda o tom, co si představujeme pod veřejnou službou. Zdaleka ne ve všem může totiž roli ČT nahradit televize komerční. To je zásadní.

Další

 • O odvolání redaktorky Daniely Drtinové z pořadu Události, komentáře v roce 2013, řekl, že za tím nevidí nic špatného a že v tom žádné politické tlaky nejsou odkaz
 • Ještě v témže roce došlo v ČT ke sporu, kdy více než dvacet redaktorů předalo Radě ČT dokument, který upozorňoval na údajné zasahy do reportáží šéfredaktorem zpravodajství Petrem Mrzenou ve prospěch Miloše Zemana a dalších politiků, Rada ČT včetně Závozdy “neshledala žádné porušení objektivity a vyváženosti ve zpravodajství ČT jako celku ve smyslu zákona a kodexu ČT”, Závozda také tvrdil, že by se všichni zúčastnění redaktoři měli k protestní petici veřejně přihlásit (z více než dvaceti se veřejně přihlásili pouze Drtinová a Komers), také kritizoval, že zveřejňují informace z interních porad ČT odkaz, odkaz, odkaz, odkaz, odkaz
 • Za problémy v ČT podle Závozdy mohly také snahy konkurentů oslabit ČT odkaz
 • Později se dostal do sporu s předsedou Rady ČT Milanem Uhdem ohledně výroční zprávy ČT, kterou Uhde kvůli jejím údajným nedostatkům odmítl schválit odkaz
 • Kritiku ČT ze strany Zemana, že ČT je špatnou komerční televizí, považoval za nepodloženou a lacinou odkaz, také se vyjádřil, že koncesionářské poplatky zajišťují nezávislost a že zpravodajství ČT je vyvážené odkaz

Previous article

Petr Jedinák

Next article

Zdeněk Holý