Ivan Douda

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Počet hlasů v dřívějších hlasování PS

 • 16  z 18  hlasů v předvýběbru Volebního výboru 
 • 49 z 175 hlasů  hlasů v prvním kole hlasování Poslanecké sněmovny

Základní údaje

 • * 1943, studium psychologie na FFUK (titul PhDr.)
 • psycholog a expert na závislosti
 • od 2004 člen Protidrogové komise magistrátu Prahy, od 2019 člen Bezpečnostní komise, od 2004 člen Arbitrážní komise Rady pro reklamu v praze   
 • Spoluzakladatel a vedoucí psycholog Drop In, spoluzakladatel Nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové, člen správní rady. 
 • do rady ČT kandidoval už v roce 2015 (nebyl zvolen)

Názory & postoje & kontroverze

 • V Radě chce uplatnit roli psychologa, stejně argumentoval i při minulé nominaci odkaz
 • nežijeme v demokracii ale mediokracii, politici jsou příliš ovlivněni médii odkaz
 • Bojí se západních univerzit a dekadence, která tam vzniká. U některých mladých lidí vidí stejné nadšení svazáků jako v 50. letech, jenom má podobu korektnosti nebo boje proti změně klimatu odkaz
 • Rád se seznamuje s názory Václava Klause ml. a s drtivou většinou souhlasí. odkaz
 • Dlouhodobě obhajuje legalizaci marihuany odkaz. Spíš než uživatele drog kriminalizovat, je třeba předat jim potřebné informace odkaz. Represe není řešením v boji proti drogám, lepší je výchova, důležité je také snižovat dopady výměnou stříkaček atd. odkaz. Alkohol dokáže za určitých okolností plnit společenskou nebo pozitivní zdravotní roli odkaz

Názory na média a ČT

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Ivanem Doudou (sledujte od 13:55)

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Známý adiktolog a psycholog Ivan Douda, navržený organizací Drop In a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, obsáhle shrnuje svůj životopis a studijní peripetie. “Už v průběhu studií jsem začal spolupracovat s televizí. Tehdy jsem pracoval na protialkoholním oddělení, byl tam ještě docent Skála, takže mám drsnou skálovskou školu. 
 • Po roce 1989 jsme založili s kolegou Preslem Středisko drogových závislostí, první nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na nealkoholové závislosti. 
 • V roce 1990 jsem se stal spoluzakladatelem Výboru dobré vůle, kde jsem bohužel už posledním ze zakladatelů. 
 • Byl jsem spoluzakladatelem nadace Drop In, byl jsem v poradní komisi na ministerstvu zdravotnictví, poradcem ministra zdravotnictví, od roku 1994 jsem členem etické a arbitrážní komise Rady pro reklamu, to bych asi musel opustit, tam cítím střet zájmů. Dosud jsem členem protidrogové komise pražského magistrátu,” shrnuje Ivan Douda. Kdysi moderoval pořad Ve středu, politickou relaci zaměřenou na zasedání vlády. Externě moderoval také na Rádiu Junior.

Ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Pavla Golasowská (KDU-ČSL): “Co vás motivovalo ke kandidatuře do rady? Jakou tam vidíte svou úlohu?”
 • “První motivace člověka je vždycky egoistická. Přestal jsem v Drop In pracovat na plný úvazek, takže se mi uvolnila časová kapacita. A navíc jsem recidivista, kandiduji opakovaně, považuji to za potřebné a užitečné. Starý člověk má někdy potřebu poučovat, někdy jsem v tom možná až příliš naléhavý. Svou úlohu vidím jako psycholog, vím, jak ve společnosti nenasloucháme oponentům, chtěl bych naslouchat dovnitř rady, ve vztahu k lidem, k managementu i dovnitř České televize a částečně usnadňovat komunikaci. Byl jsem už v pár radách a komisích, tam je funkce psychologa celkem užitečná, vznikají tam různé zbytečné konflikty,” odpovídá Ivan Douda.
 • Miroslavu Němcovou (ODS) zajímá, zda podle Ivana Doudy plní Česká televize svou roli. 
 • “Absolvoval jsem diskuse o veřejnoprávnosti v 90. letech. Ten pojem je znovu a znovu nutné brát v potaz, zdokonalovat a hlídat. Emoce jsou velmi zjitřené. Instituce nebo organismus, který není schopen přijímat zpětné vazby, je odsouzen k zániku,” cituje Ivan Douda rakouského zoologa Konrada Lorenze. Česká televize zejména v některých oblastech plní službu výborně, Ivan Douda chválí například Davida Borka nebo Daniela Stacha.

Anketa deníku Echo24:

 • Děkuji za nabídku, ale musím se omluvit. Předem jsem si, po pečlivé úvaze, uložil až do konečné volby mediální zdrženlivost. Takže jsem již několik podobných nabídek také musel odmítnout. Věřím, že mě pochopíte a budete moje rozhodnutí respektovat.

Zákonná a další kritéria pro výkon funkce

1. Slučitelnost výkonu funkce se zákonnými podmínkami

Ano, žádné zjištěné konflikty

2. Relevantní zkušenosti pro výkon funkce

od roku 1994 je členem etické a arbitrážní komise Rady pro reklamu

3. Ztotožnění se s legislativním zakotvením ČT a jeho smyslem

nelze dohledat

4. Veřejná prezentace postojů, zejména důvodů kandidatury a vize fungování ČT

Nechce prezentovat své názory (uložil si mediální zdrženlivost). Odmítl odpovědi na zaslané otázky i nabídky na rozhovor Echo24, České televize, Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku ad.

5. Nezávislost kandidáta na politicích a politických stranách

Nezastává žádnou funkci v pol. straně. Ale rád se seznamuje s názory Václava Klause ml. a s drtivou většinou souhlasí. odkaz

6. Absence významných reputačních rizik a kontroverzí

viz výše v části Názory & postoje & kontroverze

Next article

Michal Klíma