Hana Lipovská

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Česká biskupská konference

Počet hlasů v dřívějších hlasováních PS

 • 11 z 18 hlasů v předvýběru Volebního výboru 
 • 83 ze 175 hlasů v prvním kole hlasování Poslanecké sněmovny

Základní údaje

 • *1990, doktorandka oboru Hospodářská politika na MU (titul Mgr.)
 • ekonomka, výzkumnice, publicistka
 • v současnosti působí jako asistentka na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.  Založila vlastní web Ekonomie selského rozumu
 • do konce roku 2019 působila jako externí analytička Institutu Václava Klause. 
 • od ledna 2020 působí v Institutu svobody a demokracie, který v prosinci 2019 založila Jana Bobošíková

Názory & postoje & kontroverze

 • Od nominace odmítla prezentovat své názory médiím. Rozhovor poskytla pouze webu cirkev.cz.
 • V rozhovoru pro Parlamentní listy v dubnu 2019 uvedla, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií, nejsou zárukou nestrannosti nebo svobody slova, stát má poskytovat pouze ty služby, které nemůže poskytovat soukromý sektor, nezná jediný pořad ČT, který by nemohla vysílat komerční stanice. Zrušení ČT by postihlo jenom zaměstnance, ti kvalitní by našli uplatnění jinde, ostatní by mohli dělat něco jiného odkaz. Na dotazy Deníku N, řekla, že šlo o nadsázku a že ČT má smysl, pokud by byla vyvážená a objektivní a plnila svůj smysl. odkaz Divák si ale podle ní ČT s objektivitou a vyvážeností nespojuje  odkaz
 • Je podle ní jedno, zda příspěvky ČT platíme v rámci daní nebo koncesionářským poplatkem odkaz
 • 19 senátorů požádalo Českou biskupskou konferenci, aby její nominaci stáhlo, protože v kontrolní radě by neměli zasedat lidé, kteří chtějí zrušit veřejnoprávní média odkaz. K iniciativě senátorů se přidala i Česká křesťanská akademie a předseda KDU-ČSL odkaz, odkaz
 • V radě chce jednat za sebe a nebude ovlivňována Václavem Klausem starším ani mladším. Chce se zasadit o vyrovnané hospodaření ČT, ekonomická stabilizace je podmínkou toho, aby ČT mohla plnit svůj účel odkaz
 • Odmítá EU, ohrožuje dle ní suverenitu států, volný trh v ní nefunguje odkaz

Názory na média a ČT

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Hanou Lipovskou (sledujte od 11:43)

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Asi by bylo jednodušší říct, co všechno nejsem, když vezmu v úvahu, co jsem se o sobě v posledních 10 dnech dočetla,” glosuje na úvod mediální zájem o svou osobu. Pracuje na Masarykově univerzitě v Brně. “Pro člověka mé generace mají audiovizuální média mnohem menší význam než pro generaci starší,” říká kandidátka narozená v roce 1990. 
 • “Jsem národohospodář a zabývám se otázkou blahobytu České republiky. K tomu patří otázky demokracie a svobody. A potom nelze ignorovat ‘slona na naší zahrádce’, média veřejné služby. Neumím posoudit, jestli vysílá dobré filmy nebo jaké jsou sportovní přenosy. Ale umím posoudit vztahy a jako ekonom je nejlépe umím poznat z peněžních toků,” vysvětluje. Média podle ní mohou za prohloubení ekonomické krize. “Je-li ohroženo financování České televize, je ohrožena svoboda a demokracie v České republice,” zdůrazňuje. Dostane-li se ČT pod tlak od toho, na koho má dohlížet, pak je svoboda ohrožena. “Kdo sleduje výroční zprávy a poslouchal jejich schvalování, ví, že tento stav nemusí trvat dlouho.”

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • Tomáš Martínek (Piráti): “Jak byste vystupovala nezávisle na politicích, se kterými spolupracujete?”
 • “V Institutu Václava Klause nepůsobím od 31. 12. 2019, skončila smlouva, která byla z jistého hlediska formou stáže, a já končím doktorské studium. Na druhou stranu, a jsem na to hrdá, si sednu k jednomu stolu s politikem z jakékoliv strany a hnutí. Jde mi jako ekonomovi o to, aby vládli lidé, kteří rozumí ekonomice. Je mi jedno, z které je strany, pokud mám jistotu, že naslouchá ekonomickým argumentům. Neumím si představit, že by mě mohl kterýkoliv politik ovlivňovat, to se nepodařilo ani prezidentu Klausovi. Dodnes si pamatuji okamžik, kdy po mně čímsi lehce hodil.” Rada ČT nesmí být sbor přikyvovačů, ale diskutovat a hádat se.
 • Patrik Nacher (ANO): “Co by měla ČT dělat na výdajové stránce, když je financování dlouhodobě neudržitelné? Jaké byste měla recepty na zlepšení výdajové stránky?”
 • Hana Lipovská: “Předesílám, že Rada ČT nesestavuje rozpočet a nesestavovala bych ho tedy ani já. Je tam prostor pro zefektivňování, zejména v jevech a vysíláních, která probíhají cyklicky. Problém je v mistrovstvích světa, olympiádách a volbách, které jsou vždycky nárazové a způsobují tedy výdajové problémy. Neškrtala bych ani ve mzdách. Kde lze šetřit, jsou kapitálové výdaje a investice. Už nebudou doufejme sněmovnou schválené další vlny digitalizace. Takže velkých kapitálových výdajů jsme se snad už zbavili. Je otázkou, zda musíme být ve fyzické variantě v každém kraji. Já bych škrtala, ale racionálně, ne natvrdo v kapitole investičních výdajů.”
 • David Smoljak (senátor za STAN): “Platí ještě, že nerozumíte smyslu veřejnoprávních médií? Jak byste za takové situace kontrolovala veřejnou službu?”
 • Hana Lipovská: “Jako ekonom vnímám tři různé náplně termínu veřejnoprávnost. První vrstva je subjekt veřejného práva, druhá vrstva je používána ve smyslu vyživovaný televizními poplatky, a tam jako ekonom budu tvrdit, že máme prozkoumat všechny způsoby financování. A třetí vrstva je v zákoně, že úkolem ČT je poskytování veřejné služby. A s tím já nikdy v životě nebudu polemizovat.” Musí se však kontrolovat a hlídat, aby byla dodržena litera zákona. “A já jako ekonom se budu ptát – má tohle naplňovat subjekt státní, veřejnoprávní, soukromý nebo jaký? Zajímá mě, která forma bude nejefektivnější pro hlavní cíl, tedy plnění veřejné služby.”

Anketa deníku Echo24:

 • Děkuji Vám za otázky, které jsou velmi dobré, velmi smysluplné a já na ně samozřejmě mám jasné a jednoznačné odpovědi. Nicméně, vzhledem k tomu, že volba postoupením do PS dále probíhá, dovolím si ve věci RČT odkázat po dohodě právě s navrhovatelem na web tiskového střediska ČBK (cirkev.cz). Rozhovor či jakékoli odpovědi poté ráda poskytnu po ukončení voleb.

Zákonná a další kritéria pro výkon funkce

1. Slučitelnost výkonu funkce se zákonnými podmínkami

Ano, žádné zjištěné konflikty.

2. Relevantní zkušenosti pro výkon funkce

V radě chce uplatnit své ekonomické vzdělání. Nemá zkušenosti s mediální oblastí a v minulosti se o ní nezajímala

3. Ztotožnění se s legislativním zakotvením ČT a jeho smyslem

Na slyšení před volebním výborem uvedla, že je třeba prozkoumat možnosti veřejné služby ve smyslu služby živené televizními poplatky. S úkolem ČT poskytovat veřejnou službu podle zákona o ČT nepolemizuje. Financování a hospodaření ČT je podle ní ohroženo, a tím je ohrožena svoboda a demokracie. Dohledová moc ČT nad ústavními činiteli je pod tlakem a hrozí, že služba ČT nebude vykonávána dobře a že ČT bude vydíratelná.

4. Veřejná prezentace postojů, zejména důvodů kandidatury a vize fungování ČT

Odmítla všechny žádosti o prezentaci názorů či rozhovor krom webu cirkev.cz 

5. Nezávislost kandidáta na politicích a politických stranách

Kromě působení v Institutu Václava Klause a Institutu svobody a demokracie není známa žádná vazba na konkrétní politiky nebo politické strany

6. Absence významných reputačních rizik a kontroverzí

viz výše v části Názory & postoje & kontroverze

Previous article

Marek Hladký

Next article

Pavel Matocha