Gabriel Švejda

Níže uvedené informace jsme získali z veřejných zdrojů. Pokud jsou v nich faktické nepřesnosti, prosím, kontaktujte nás emailem: info@nfnz.cz. Děkujeme!

Nominující organizace: Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru: 11 z 18 hlasů 

Základní údaje

 • *1944, vystudoval pedagogickou fakultu (titul Prof., PaedDr., CSc.)
 • profesor a  rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, dlouhodobě se zabývá problematikou mediální výchovy
 • mezi 1990 – 2009 byl vedoucím oddělení technologie vzdělávání katedry pedagogiky a psychologie Jihočeské univerzity
 • do rady ČT kandidoval už v roce 2009, do rady ČRo v roce 2012

Názory na ČT a média

Newsroom ČT24 přestavuje kandidáty do mediálních rad:

Rozhovor s Gabrielem Švejdou (sledujte od 4:55)

Prezentace ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 •  Původně se kvůli kádrovému profilu vyučil soustružníkem, navzdory tomu, že “vyrobil tolik zmetků, že by na nich padla RVHP, kdyby si toho někdo všiml”. V současné době je ovšem druhé období rektorem písecké Filmové akademie. Ve svém představení se zeširoka věnoval mnoha tématům a roli České televize při podpoře studentů filmových škol. Historku o zabaveném časopisu Playboy téměř nestihl dopovědět kvůli časovému limitu.

Otázky ze slyšení ve volebním výboru (Lupa.cz):

 • “Rada ČT má prioritní zájmy na ekonomice, nicméně se domnívám, že programová stránka a možnost reagovat na podněty občanů, umělců, tvůrců, je dobrá,” odpovídá Gabriel Švejda na to, jak si představuje činnost v Radě ČT.
 • “Není pravda, že se studenti už nedívají na televizi. Oni se dívají, hodnotí to a prožívají to,” polemizuje se svými předřečníky. Navazuje historkou o dress codu rosniček na TV Nova za časů Vladimíra Železného, které měly velmi krátké sukně a dostávaly dopisy od vojenských posádek. “Oni si tu televizi personifikují, psali do ní, že je zase zklamala, když nevyšla předpověď,” uvažuje Gabriel Švejda. Televize mládež cizeluje.
 • Aleš Juchelka (ANO) se ptá na roli regionů. 
 • “Velice si vážím toho, že stále vznikají krajová studia, je to hrozně dobře pro každý jednotlivý region. Lidé se rádi dívají, je to blíž jejich obci,” odpovídá kandidát. “Máme tam nádherné profesní praxe,” dodává. Uvítal by ze strany Rady ČT větší interakci.

Odpovědi na dotazník Rekonstrukce státu

 • Jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit? Plní ji v současnosti dostatečně?
  • Česká televize, naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zcela dostatečně, adekvátně ve znění platného zákona. Rada České televize stejně tak uplatňuje dle zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi právo veřejnosti na kontrolu České televize.
 • Souhlasíte se současným modelem a současnou výší koncesionářských poplatků? Pokud ne, co byste změnil/a?
  • Současný model 6ti kanálů vysílání ČT je hodně obsahově a finančně náročný, možná by se vhodným propojením mohlo dosáhnout snížení na čtyři. Také se nabízí otázka aktivnější spolupráce s ČRo v oblasti zpravodajství. Výše koncesionářských poplatků je dle mého názoru adekvátní jak vůči provozu ČT, tak k současné společensko-ekonomické situaci v ČR. Nelíbí se mi politizování jejich výše.
 • Jaký největší problém spatřujete ve fungování ČT/ČRo?
  • K ČRo nejsem kompetentní se vyjadřovat. Česká televize naplňuje demokratické, sociální a kulturní potřeby společnosti i přispívá k právnímu vědomí obyvatel vyváženou dramaturgií.
 • Je zpravodajství vyvážené a objektivní?
  • V šíři celé problematiky zpravodajství ČT je snaha o vyváženost, objektivnost i názorovou pluralitu. Mě osobně chybí výrazně ostřejší hranice mezi publicistikou a zpravodajstvím
 • Na jaké téma se při svém působení v radě chcete zaměřit?
  • Jak je všeobecně známo hlavním posláním Rady je kontrolní činnost nejen ekonomická, personální, ale také obsahově společenského působení. Zde bych rád využil svých pracovních a pedagogických znalostí a zkušeností v oblasti výchovy mladé filmařské generace, a k odstraňování negativních vlivů mediálních komunikací zejména na děti a mládež.
 • Jaká je Vaše vize pro budoucnost ČT/ČRo?
  • Domnívám se, že hlavní vizí by mohla být větší interaktivita ČT v návaznosti na daném vývoji informatické společnosti.
 • Jsou podle Vás dnes veřejnoprávní média dostatečně nezávislá na politické moci? Nebo by bylo třeba tuto nezávislost posílit?
  • Tato nezávislost je nezbytně nutná, ale záleží hlavně na objektivitě, pluralitě názorů a vyváženosti profilu celé ČT

Anketa deníku Echo24:

 • Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize?
  • Na současných šesti kanálech se mi zdá rozsah programové nabídky dostatečný. Spíše mám výhrady k programové skladbě kanálů a nasazování jednotlivých pořadů do vysílání, zvláště ČT1, které de facto kopíruje nasazování formátů na hlavních kanálech komerční konkurence. Ale je to můj soukromý názor a jsem si vědom, že radní nejsou programoví ředitelé.
 • Máte k ní nějaké výhrady?
  • Přál bych si více formátů, které lépe naplňují veřejnou službu, tzn. více dokumentárních, vzdělávacích, historických a dalších formátů, které nejsou až natolik zajímavé pro komerční TV.
 • Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?
  • Především bych si přál, aby Kodex ČT byl bezvýjimečně dodržován. Zvláště v pořadech a formátech, které přímo ovlivňují důvěru v ČT, tedy zpravodajství a publicistice. V působnosti Rady ČT je předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex ČT.
 • Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka?
  • Pana Dvořáka osobně neznám. Přes současnou nespokojenost s ekonomikou ČT a po prostudování veřejných zdrojů, zvláště výročních zpráv o hospodaření ČT, se mi naopak zdá, že pan Dvořák je velmi dobrý manager a ekonom. Samozřejmě jako každý vedoucí pracovník dělá to, co mu situace a kontrolní orgán umožňuje, a v tomto směru vidím rezervu spíše v činnosti Rady ČT. Podle mého skromného názoru totiž podle Radou odsouhlasených projektů a s tím souvisejících investicích musel být vývoj financování zřejmý. Ale opakuji, že čerpám jen z veřejných zdrojů.
 • Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?
  • Na základě aktuálních informací, které mám, stejně jako veřejnost k dispozici určitě ne.

Previous article

Pavel Matocha

Next article

Eva Hubková