Výzva k navrhování členů rad

Na stránkách Poslanecké sněmovny byla 7. ledna 2020 zveřejněna “Výzva – návrhy kandidátů na volbu 6 členů RČT a 2 členů RČRo – do 20. ledna.” Nové členy rad mohou nominovat občanská sdružení a spolky. V březnu končí mandát šesti z patnácti radních Rady ČT a dvěma z devíti členům Rady ČRo.